Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Blogerze, rozlicz PIT
O tym, jak rozliczyć przychody z reklam na blogu lub portalu internetowym, rozmawiamy z Markiem Widyńskim, kierownikiem Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Przemyślu.

Uzyskiwanie dochodów z reklam przez osoby piszące blogi lub prowadzące kanały w serwisach internetowych, na przykład YouTube, jest coraz powszechniejsze, jednak często nie mają one wiedzy, czy dochody takie podlegają opodatkowaniu.

– Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje różne źródła przychodów. Przychody osób fizycznych, udostępniających na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem, są przychodami z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować więc do przychodów z najmu i dzierżawy, jednakże pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

A kiedy takie przychody mogą być uznane za uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej?

 

– W uproszczeniu możemy przyjąć, że dopóki blog lub zarządzanie stroną internetową jest pasją i dodatkowym zajęciem przynoszącym zarobek, to nie będzie to działalność gospodarcza.

Jeżeli jednak przeradza się to w nasze podstawowe źródło dochodu, gdy na przykład prowadzimy wiele blogów lub uzyskujemy dochody z reklam na wielu stronach internetowych, to możemy zostać uznani za prowadzących działalność gospodarczą z wszelkimi tego konsekwencjami.

Czym różnią się te metody?

– Przy zasadach ogólnych opodatkowaniu podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu. Dochody te do końca kwietnia następnego roku wykazujemy w zeznaniu PIT-36 w pozycji „najem lub dzierżawa”. Podatek wyliczamy według skali podatkowej od sumy wszystkich dochodów wykazanych w tym zeznaniu. Stawka podatku wynosi 18%, a przy dochodach powyżej 85.528 zł wzrasta do 32%. Należy pamiętać, że do kwoty 3091 zł podatek nie powstanie. Przy opodatkowaniu ryczałtem stawka podatku wynosi 8,5%, ale liczonych od przychodu. Po upływie roku składamy do końca stycznia zeznanie PIT-28.

Zakładając, że osoby takie ponoszą niewielkie koszty, korzystniejsze wydaje się opodatkowanie ryczałtem?

– Tak, przy takim założeniu ryczałt przyniesie mniejsze obciążenia, ze względu na niższą stawkę. Aby skorzystać z ryczałtu, konieczne jest złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia, że przychody te decydujemy się opodatkować według stawki 8,5%. Nie ma urzędowego wzoru takiego oświadczenia, a składamy je do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskaliśmy pierwszy przychód lub do końca roku, jeśli pierwszy przychód osiągnęliśmy w grudniu. Jeżeli nie złożymy oświadczenia, to przychody będą musiały być opodatkowane według zasad ogólnych, czyli najczęściej stawką 18%. Wybór formy opodatkowania dotyczy całego roku, a jeżeli chcielibyśmy ją zmienić, to oświadczenie takie składamy do 20 stycznia nowego roku. 

O czym jeszcze powinni pamiętać blogerzy?

– Należy pamiętać o konieczności wpłacania zaliczek na podatek w trakcie roku. Zaliczki w wysokości 8,5% wpłacamy miesięcznie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskaliśmy przychód, a za grudzień do końca stycznia następnego roku. Zaliczki w wysokości 8,5% można płacić także kwartalnie, czyli do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, pod warunkiem uzyskiwania przychodów poniżej równowartości 25 tysięcy euro (w 2015 r. jest to kwota 104.480 zł) oraz powiadomienia o zaliczkach kwartalnych urzędu skarbowego do 20 stycznia danego roku. Zaliczki według zasad ogólnych, czyli 18% lub 32%, płacimy tylko miesięcznie, pamiętając, że do kwoty 3091 zł zaliczka nie powstaje.

fot. Krzysztof Kaplon
Marek Widyński, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Przemyślu

Zajmijmy się tymi, dla których jest to dodatkowe źródło dochodu. W jaki sposób powinni oni rozliczyć się z urzędem skarbowym?

– Przychody te rozliczamy podobnie jak zwykłe przychody z najmu lub dzierżawy. Pamiętajmy przy tym, że czym innym jest przychód, a czym innym dochód. Przychodami będą faktycznie otrzymane zapłaty. W związku z osiąganiem przychodów osoby mogą ponosić jakieś koszty, które odejmujemy od przychodów, uzyskując dochód. Mamy dwie możliwości opodatkowania: według tak zwanych zasad ogólnych lub ryczałtem.tagi: rozliczanie PIT, PIT-11, formularz PIT, podatek, zwrot podatku
0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium