Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Edukacja – konieczność czy niedorzeczność?
O zaletach wszechstronnego rozwoju rozmawiamy z Marzeną Semeniuk, dyrektor Centrum Języków Obcych Student.

Zdobyta edukacja we współczesnych czasach nabiera wymiernego charakteru finansowego i ekonomicznego?

Wydaje się, że tak, ponieważ umiejętności i wiedza uzyskana w procesie wykształcenia realnie przekłada się ma możliwość pozyskania konkretnego źródła dochodu oraz prowadzenia życia na oczekiwanym poziomie bezpieczeństwa, stabilności i komfortu. Nasuwa się jednak regularnie pytanie i wątpliwość w stosunku do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i wartości wypracowanego wykształcenia, które w perspektywie czasu może przekształcić się w inwestycję bezwartościową i nieużyteczną. Permanentnie zmieniające się warunki powodują, że stajemy niejednokrotnie przez dylematem przekwalifikowania zawodowego i przeobrażenia dotychczasowego miejsca i sposobu życia. 

Nieoczekiwane i nagłe zmiany wpływają na wywołanie poczucia zagubienia, niestabilności i zagrożenia... Jak odzyskać spokój?

Metoda na odzyskanie komfortu psychicznego i stanu bezpieczeństwa polega na podejmowaniu działań prewencyjnych polegających na prowadzeniu edukacji kompleksowej, wieloaspektowej i globalnej. Zasada nieustannego uczenia się sprawdza się w odniesieniu do zmieniającej się rzeczywistości i nadaje życiu wartość, kierunek oraz poczucie spełnienia i sukcesu. Uważam, że ludzie od dzieciństwa powinni kształcić się wielopoziomowo i wielojęzykowo, ponieważ zdobyte wiadomości niewątpliwie uchronią przed potencjalnymi niepowodzeniami oraz zagwarantują stabilizację finansową i psychiczną w perspektywie całego życia. 


Całego życia, czyli od maleńkości?
Niewątpliwie dzieci regularnie zachęcane do wszechstronnego rozwoju wyrosną na osoby zmotywowane do aktywności, innowacyjności i permanentnego pogłębiania wiedzy. Konsekwentnie wypracowana postawa czynnego uczestniczenia w wydarzeniach edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i artystycznych skutecznie wpłynie na rozbudowanie możliwości i potencjału zawodowego w przyszłości.Jaki aktywności poleca Pani dla dzieci, a jakie dla dorosłych?

Dzieci posiadają naturalne predyspozycje do mimowolnego, nieświadomego i sytuacyjnego absorbowania wiadomości. Odbierane bodźce zewnętrzne stymulują  procesy poznawcze i systematycznie wpływają na rozwój intelektualny, psychiczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Podstawową aktywnością i potrzebą rozwojową dzieci jest zabawa, która służy do poznawania rzeczywistości, wypracowywania norm społecznych oraz rozbudowywania procesów komunikacyjnych w języku ojczystym oraz w obcym wprowadzanym równolegle.

Dorośli natomiast przyswajają wiedzę w sposób aktywny, świadomy i zorganizowany.

Niewątpliwie czynnikami podwyższającymi zaangażowanie i motywację do nauki jest zintegrowanie treści edukacyjnych z osobistymi zainteresowaniami i preferencjami uczących się, na przykład w sytuacji osób dorosłych połączenie nauki języka obcego z zamiłowaniem do podróży.

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium