Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2018, Poniedziałek 25 czerwca 2018 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji
Szkoła zmienia się w sposób dynamiczny. Rozwój nauki, medycyny i technologii dyktuje nowe trendy w edukacji, zwłaszcza w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Rozmawiamy z Dariuszem Rzucidło, prezesem Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

Szkoła to nie tylko nowoczesny, dobrze wyposażony budynek...

 – To przede wszystkim uczeń, doskonale wykształcony nauczyciel i prężnie działający dyrektor, znający środowisko szkolne zarówno od strony administracyjnej, jak i praktycznej, nauczycielskiej. Dzięki wnikliwiej obserwacji zachodzących zmian, można na nie odpowiadać, oferując nauczycielom różnorodne formy doskonalenia w postaci warsztatów, szkoleń i studiów podyplomowych. 

Współczesna edukacja stawia przed nauczycielem nowe wyzwania, nierzadko bardzo trudne.
– Tak, dzisiejszy nauczyciel musi być kompetentny, skuteczny, innowacyjny, potrafić pracować z każdym uczniem, w tym szczególnie z uczniem niepełnosprawnym. Dotyczy to wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole, nie tylko tych, którzy zajmują się rewalidacją. Obowiązek posiadania wiedzy i umiejętności pracy z uczniem z różnoraką niepełnosprawnością nakłada na nauczycieli ustawa o systemie oświaty.

 

Jak przygotować nauczycieli do pracy z uczniem niepełnosprawnym?

– Oferujemy studia podyplomowe z zakresu pracy z uczniem: z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),  słabo widzącym i niewidomym (tyflopedagogika), słabo słyszącym i niesłyszącym (surdopedagogika),  przewlekle chorym (pedagogika lecznicza) i uczniem z autyzmem (edukacja, rehabilitacja i terapia osób z autyzem). W trosce o minimalizowanie ewentualnych skutków niepełnosprawności u małych dzieci organizowane są też studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dla nauczycieli pracujących z uczniami z zaburzeniami rozwoju placówka organizuje także studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej i arteterapii (kreatywna terapia w praktyce).  W ciągu zaledwie dwóch lat naszej działalności uprawnienia do pracy z uczniami z zaburzonym rozwojem i niepełnosprawnymi uzyskało 349 słuchaczy.

Dariusz Rzucidło, prezes Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

Od wykładowców, oprócz wiedzy teoretycznej, wymaga się przede wszystkim umiejętności i doświadczenia.

– Wykładowcy muszą dysponować przede wszystkim ogromnym doświadczeniem w pracy z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. U nas zajęcia prowadzone są warsztatowo, tak aby słuchacze wynieśli ze studiów konkretne umiejętności przydatne w codziennej pracy z uczniem. Dbamy także o stronę praktyczną – współpracujemy ze szkołami wyższymi w różnych regionach Polski oraz z renomowanymi placówkami dydaktycznymi. 

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium