Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl, Medyka
Podrobił pismo z konsulatu
Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z przejścia granicznego w Medyce ujawnili, że 52-letni Polak posłużył się podrobionym dokumentem rzekomo wystawionym przez Konsulat Generalny RP w Łucku.
fot. serwis BiOSG
Strażnicy graniczni szybko odkryli fałszerstwo.

Polak chciał wyjechać na Ukrainę. Strażnikom granicznym oprócz dokumentów podróży przedstawił pismo z Konsulatu RP w Łucku z prośbą, aby podającemu się za dyrektora firmy budowlanej umożliwić wielokrotne przekraczanie granicy Polski poza kolejnością. Funkcjonariusze mieli uzasadnione podejrzenia, aby zweryfikować autentyczność dokumentu i rzeczywiście okazało się, że jest on fałszywy. Polakowi przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa posłużenia się podrobionym dokumentem. Przyznał się do zarzucanego mu czynu. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

– Jest to pierwszy tego typu przypadek ujawniony przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – mówi starszy chorąży Anna Michalska z BiOSG w Przemyślu. – Do najczęściej spotykanych na podkarpackiej granicy fałszerstw należą przerobienia i podrobienia stempli kontroli granicznej – od początku tego roku 542 takie zdarzenia, fałszywe oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy – 181 przypadków oraz fałszowanie ubezpieczeń OC – 81 tego typu zdarzeń. Jednocześnie przypominamy, że kontrolę graniczną osób poza kolejnością reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli granicznej poza kolejnością dokonuje się wobec: 1) członków grup ratowniczych i ekspertów, a także ich wyposażenia i środków pomocy, 2) członków załóg pojazdów straży pożarnej, sanitarnych oraz osób uczestniczących w akcjach ratowniczych, 3) autobusów w komunikacji międzynarodowej dokonujących regularnych przewozów osób, 4) środków transportu przewożących żywe zwierzęta, towary łatwo psujące się lub niebezpieczne oraz transportujących pomoc humanitarną oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach – wyjaśnia.

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium