Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przeworsk, Gać, Mikulice
Święto plonów – czas podziękowań i podsumowań
Dożynki są zwieńczeniem całorocznej pracy rolników z danego regionu. W gminie Gać jest to również czas podsumowania działań przeprowadzonych w poszczególnych sołectwach, a także okazja do przekazania mieszkańcom informacji o dalszych planach.
fot. Barbara Chmura
Korowód dożynkowy przeszedł z kościoła parafialnego w Ostrowie na plac przed remizą OSP w Mikulicach.

W tym roku dożynki gminne odbyły 21 sierpnia. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Ostrowie. Następnie uczestnicy przeszli korowodem prowadzonym przez Orkiestrę Dętą OSP Gać na plac przed remizą OSP w Mikulicach. Wieńczarze przynieśli siedem misternie wykonanych wieńców, sześć pochodzących z poszczególnych miejscowości gminy oraz jeden przygotowany przez podopiecznych Dziennego Domu Senior – Wigor. Oprócz wieńców każda grupa przyniosła również chleb, który został przekazany na ręce wójt gminy Gać Grażyny Pieniążek, wicestarosty powiatu przeworskiego Janusza Owsiaka, radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tomasza Burego, radnych powiatowych oraz sołtysa wsi Mikulice Mariana Majchra. Wspólnie z tegorocznymi starostami dożynek – Agnieszką Wielgosz i Kazimierzem Kalamarzem –podzielono chleb między mieszkańców.

fot. UG Gać
Na ręce wójt gminy Gać Grażyny Pieniążek złożono chleb, który sprawiedliwie został podzielony między mieszkańców.

Co za nami i co przed nami

W gminie Gać jest już tradycją, że podczas dożynek lokalna społeczność może usłyszeć podsumowanie dotychczasowych działań. Pani wójt zdaje sobie sprawę, że jest to odpowiedni moment, aby podzielić się informacjami ze swoimi mieszkańcami, którzy licznie gromadzą się podczas święta plonów. Przybliża osiągnięcia, które wspólnymi siłami udało się zrealizować od ostatniego dożynkowego spotkania, a także plany na najbliższą przyszłość.

– W ciągu ostatniego roku w gminie Gać wydarzyło się bardzo dużo. Na pewno do udanych inwestycji należy zaliczyć drogę powiatową w Mikulicach dofinansowaną z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz drogi gminne. Udało nam się wyremontować wiele dróg, które może nie są długimi odcinkami, ale mieszkańcy czekali na to naprawdę wiele lat. Ogromnie jestem dumna z Dziennego Domu Senior – Wigor, który razem z nami dzisiaj świętuje, mając swój własny wieniec i śpiewając własne utwory. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych udało nam się w pełni wyremontować obiekt i przystosować do potrzeb seniorów, aby, spędzając tutaj czas, czuli się jak w domu – mówiła wójt Grażyna Pieniążek. – Cieszę się, że mogę się podzielić również tak ważną informacją, jak otrzymanie dofinansowania z PROW w wysokości jednego miliona stu trzydziestu dwóch tysięcy  na inwestycje drogowe. W przyszłym roku rozpoczniemy realizację zadania. Wielkimi krokami powstaje Klub Malucha dla dzieci do lat 3 w Domu Ludowym w Ostrowie. Obok budynku stanie również plac zabaw. Otwarcie obiektu odbędzie się w październiku. Jeśli tylko znajdą się chętni, planujemy utworzenie grupy przedpołudniowej i popołudniowej – opowiadała pani włodarz.

  Następnie przewidziana jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Domu Kultury, biblioteki i trzech szkół. Jest to ponadczteromilionowa inwestycja. Władze widzą również konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków, która funkcjonuje w gminie od 15 lat. Dlatego czekają na ogłoszenie konkursu, aby móc złożyć wniosek na dofinansowanie tego zadania. Gmina przymierza się także do złożenia wniosku na odnawialne źródła energii.

Zwracając się do mieszkańców, Grażyna Pieniążek nie mogła zapomnieć również o podziękowaniu dla rolników. To dzięki nim dożynki mogą być co roku kultywowane, a owocami ich pracy są m.in. przyniesione chleby i wieńce.
fot. UG Gać
Wieniec wykonany przez wieńczarki z Wolicy będzie reprezentował gminę na dożynkach wojewódzkich.

Integracja i świetna zabawa

W ramach zasady biesiadności wszystkie sołectwa przyłączyły się do organizacji tegorocznego święta plonów. Przedstawiciele każdej miejscowości usiedli w grupach przed sceną, aby śpiewać znane, ludowe piosenki. Wraz z nimi do wspólnej zabawy przyłączyła się także publiczność. Na uczestników dożynek czekała również loteria fantowa, w której można było wygrać m.in. sprzęty RTV i AGD, artykuły domowe, produkty spożywcze czy nawozy i nasiona. Fundatorami byli przedsiębiorcy, Rada Gminy Gać, radni, Stacja Hodowli Roślin w Mikulicach oraz koła gospodyń wiejskich. Jak co roku został wybrany wieniec, który będzie reprezentował gminę podczas dożynek wojewódzkich. Komisja konkursowa złożona z sołtysów oceniała, którzy wieńczarze zasługują na to zaszczytne wyróżnienie. Wybór nie był łatwy, bo każdy z siedmiu wieńców był zupełnie inny. Wśród nich znalazła się m.in. studnia, kapliczka, kielich, papieskie symbole i łódź z hostią. Jednak zwycięski wieniec przedstawiał starannie wykonany ołtarz, został przyniesiony przez mieszkańców Wolicy.

Tym, co jest tak piękne w tradycji wieńcowej, jest możliwość przekazywania jej z pokolenia na pokolenie. W gminie Gać widoczny jest szeroki przekrój wieńczarzy, począwszy od podopiecznych Senior – Wigor, czyli osoby 60+, przez mieszkańców w średnim wieku, aż po młodzież gimnazjum.

fot. UG Gać
Wspólne biesiadowanie.
0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium