Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przeworsk
Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Przeworsk
13 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Przeworsk, podczas której radni głosowali nad udzieleniem absolutorium wójtowi Danielowi Krawcowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
fot. UG Przeworsk
Radni byli jednomyślni, udzielając wójtowi absolutorium.

Budżet gminy Przeworsk za 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie blisko 4,2 mln zł. W ubiegłym roku udało się zrealizować dochody na poziomie 103,60 proc., do gminnego budżetu wpłynęło 39,7 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki, zrealizowano 95,90 proc. planu, wydając w sumie 35,5 mln zł.

Głosowanie radnych nad uchwałą absolutoryjną zostało poprzedzone analizą sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r., sprawozdania  finansowego Gminy Przeworsk za 2015 r. oraz informacjami o stanie mienia komunalnego. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przeworsk o udzielenie absolutorium.

Radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Daniel Krawiec podziękował za wynik głosowania i zapewnił o dalszych intensywnych działaniach na rzecz rozwoju gminy Przeworsk.

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 21/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium