Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Jarosław
Lajkuj zamiast hejtować
W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu realizowano projekt równego traktowania i edukacji antydyskryminacyjnej „Nie hejtuję, a lajkuję – stop dyskryminacji w sieci”.
fot. Archiwum ZSTiO
Arkadiusz Walczak, historyk, kulturoznawca i trener edukacji obywatelskiej opowiadał o roli tolerancji oraz pokazywał, jak ważne są działania antydyskryminacyjne.

Szkoła równego traktowania, a taką chce być jarosławski „mechanik”, to placówka uwrażliwiająca uczniów na przyczyny i konsekwencje dyskryminacji, w tym na tego typu zdarzenia występujące w sieci oraz dająca umiejętności radzenia sobie z różnymi przejawami przemocy i kształtująca postawy tolerancji.

Projekt przygotowany przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka skierowany był  do nauczycieli i nastawiony na przygotowanie ich do pełnienia wiodącej roli w szkole i środowisku lokalnym.

Warsztaty z uczniami prowadzone były przez osoby zajmujące się zawodowo problemami dyskryminacji. O tym, jak należy rozumieć dyskryminację w sieci i jak się przed nią bronić, mówiła podkom. Marta Gałuszka z KPP w Jarosławiu. O bezpieczeństwie w wirtualnym świecie opowiadał Arkadiusz Walczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Prowadzono też zajęcia wychowawcze poświęcone tolerancji, a uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym, podsumowując w swych pracach zdobytą wiedzę. Nad całością działań czuwały Jadwiga Bereza i Joanna Czyż, nauczycielki ZSTiO.
0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium
Sonda
Czy popierasz obniżenie wynagrodzeń posłom, wójtom, prezydentom miast, burmistrzom, starostom oraz ich zastępcom o 20%?
  • Tak – wszystkim wymienionym
  • Tylko posłom
  • Tylko samorządowcom
  • Nie, wynagrodzenia są proporcjonalne do wkładu pracy
  • Nie mam zdania