Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 115/2018, Środa 25 kwietnia 2018 r., Marka i Jarosława
Opublikowano
Przemyśl
Policyjne działania ukierunkowane na pieszych
Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu prowadzili działania pod kryptonimem „Pieszy”. Zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych uczestników ruchu.
fot. KMP Przemyśl
W tym tygodniu funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu prowadzili działania pod kryptonimem „Pieszy”. (zdjęcie archiwalne).

Nieostrożne wtargnięcie na jezdnię przez pieszego czy poruszanie się niewłaściwą stroną drogi to tylko niektóre przyczyny wypadków drogowych, do których przyczyniają się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Piesi są tzw. niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Prawo o ruchu drogowym w rozdziale 2 opisuje zasady ruchu pieszych na drogach. Możemy tam między innymi przeczytać, że: pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz z zastrzeżeniem innych przepisów, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Przechodzenie jezdni poza przejściem jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m.

nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium