Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Lubaczów
Chcesz usunąć azbest? Złóż wniosek
Do 26 lutego br. w Biurze Obsługi Mieszkańców w urzędzie miejskim można składać wnioski na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubaczowa. Liczy się stopień pilności wymiany pokryć dachowych oraz data wpływu dokumentów.
– Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85 procent całości kosztów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Gmina Miejska Lubaczów zobowiązuje się do pokrycia minimum 15 procent kosztów całości zadania wynikającego z umowy – informuje Paweł Głaz, kierownik biura promocji i informacji Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Dotacją zostaną objęte koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie posiadacza nieruchomości. Planowany termin realizacji zadania to miesiące od lipca do października br.
Wnioski należy składać do 26 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, na formularzu, który można pobrać w urzędzie (Biuro Obsługi Mieszkańców pok. 16, parter) lub ze strony internetowej www.lubaczow.pl. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych, a także data wpływu do Urzędu Miejskiego w Lubaczowie kompletnego wniosku.
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy miejskiej Lubaczów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, tel.: 16 632 11 91 lub 16 632 80 10, wew. 29, e-mail: gospodarkaodpadami@um.lubaczow.pl
2 Komentarze
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
Adam 94.40.74.10 13.02.2016

A gdzie można oddać azbest mam go trochę poskładanego z X lat temu ktoś coś wie pomorze ?

user
toja 94.40.112.82 22.02.2016

Trzeba go zgłosić do UM. Samemu nie wolno nic z nim robić!

nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium