Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2018, Poniedziałek 25 czerwca 2018 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Region
Rusza kolejna edycja konkursu „Maluch”
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję konkursu „Maluch 2016”. Na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych resort przeznaczy 151 mln zł w skali kraju.
fot. ze zbiorów własnych

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  czyli: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Program realizowany będzie w 2016 r. w jednej edycji złożonej z trzech tzw. modułów, w których są dofinansowywane w formie dotacji celowej z  budżetu państwa.
Pierwszy moduł (dla gmin) dotyczy utworzenia w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania. W ministerialnej puli jest 60 mln zł. Drugi moduł polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „Maluch”. Na ten moduł przeznaczone jest 80 mln zł. Wreszcie trzeci moduł (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) to utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. Na moduł trzeci ministerstwo  przeznaczyło 11 mln zł.
Termin składania ofert – moduł 1: do 1 lutego 2016 r., moduł 2: do 12 stycznia 2016 r., moduł 3: do 1 lutego 2016 r. Oferty w formie pisemnej należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (także w formie elektronicznej na adres e-mail: mkochanska@rzeszow.uw.gov.pl). Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (www.zlobki.mpips.gov.pl) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl).

1 Komentarz
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
olo 83.24.79.36 23.12.2015

a za 3 lata beda likwidowac

nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium