Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Jarosław
Akcja "Bezpieczny ogród"
Czy Twój ogród jest bezpieczny? Policjanci z Jarosławia właśnie to sprawdzają. Prowadzone są działania prewencyjne „Bezpieczny Ogród”. Wspólnie z działkowcami, samorządami, ośrodkami pomocowymi i strażą miejską, kolejny już rok prowadzą działania, które mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia w następstwie wychłodzenia organizmu w okresie zimowym
www.podkarpacka.policja.gov.pl
Sprawdzanie ogródków działkowych, pustostanów, dworców i okolic wiaduktów – to jedno z zadań realizowanych w ramach działań prewencyjnych i pomocowych „Bezpieczny Ogród”, wobec osób szczególnie narażonych na skutki niskich temperatur.

Policjanci wspólnie z pracownikami socjalnymi tworzą listę miejsc, w których mogą gromadzić się osoby potrzebujące pomocy i samotne. Te miejsca w szczególny sposób kontrolować będą policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Staży Miejskiej w Jarosławiu i pracownikami socjalnymi. Szczególnym miejscem gromadzenia się takich osób są altany na terenie ogródków działkowych. W tym roku policjanci podjęli współpracę z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców Okręg Podkarpacki. Zaowocowało to monitorowaniem ogródków działkowych, by nie dochodziło tam do przestępstw, wykroczeń i wandalizmu, a także sprawdzaniem tych terenów i monitorowanie osób spędzających zimę w altanach.

Szczegółowe informacje na temat schronisk, jadłodalni dla bezdomnych można znaleźć na stronie  internetowej jarosławskiej komendy powiatowej policji.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium