Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Przemyśl
Frekwencja i zaangażowanie – ważne nie od dziś na lekcjach WF-u
1 września weszło w życie rozporządzenie zmieniające sposób oceniania uczniów na lekcji WF-u. Przy wystawianiu oceny śródrocznej oraz końcowej nauczyciel rozliczy ucznia z zaangażowania i wywiązywania się z obowiązków wynikających z podstawy programowej, udziału w działaniach podejmowanych na rzecz promocji kultury fizycznej oraz frekwencji na lekcjach.
– Dzięki wskazówkom udzielanym przez lekarzy specjalistów na zwolnieniu lekarskim uczeń w czasie zwolnienia będzie mógł wykonywać właściwe dla niego ćwiczenia i nie zaprzestanie podejmować aktywności fizycznej – podkreśla Robert Gierlach, uczący w Szkole Podstawowej nr 15.

To nie jedyna modyfikacja. Nie będzie łatwo wymigać się od uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego, legitymując się zwolnieniem lekarskim. W poprzednich latach po przedstawieniu przez ucznia zwolnienia dyrektor szkoły zwalniał całkowicie wychowanka z realizacji programu, czyli po prostu z udziału w lekcjach WF-u. Od września br. istnieje możliwość (...)

Podsumowując…

– Żadne dziecko nie może odpowiadać za to, że ma takie, a nie inne predyspozycje fizyczne – podsumowuje Daniel Puchalski. – Dobrą lub bardzo dobrą ocenę, nieobniżającą średniej, powinien gwarantować uczniowi aktywny udział w zajęciach szkolnych. Ocena celująca zarezerwowana była i jest dla osób poświęcających się dla sportu, reprezentujących szkołę w zawodach. 

fot. Aleksandra Nowotyńska
Daniel Puchalski
artykuł premium
Przeczytałeś tylko fragment tekstu.
Chcesz mieć dostęp do pełnej treści tego i wszystkich
innych artykułów na Życie.pl?
Przejdź na wersję Premium
już od 5,99 zł miesięcznie
Masz już wykupiony dostęp? zaloguj się
Co otrzymasz w wersji Premium?
Dostęp do pełnych wersji wszystkich artykułów
Dostęp do e-wydań
Dostęp do ogłoszeń drobnych z gazety Życie Podkarpackie
Rabaty przy prenumeracie
Dowiedz się więcej
0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium