Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl, Region, Jarosław, Lubaczów, Przeworsk
5 dni głosowania na Najlepszego Sołtysa Roku
2 etap naszego plebiscytu dobiega końca. 46 włodarzy walczy wciąż o tytuł tego najlepszego. To ostatni moment, by wesprzeć swojego sołtysa, jeszcze tylko 5 dni głosowania! 30 września ogłosimy zwycięzcę.

 Spośród niemal 400 osób wybraliście do dalszych zmagań o honorowy tytuł Najlepszego Sołtysa Roku 46 laureatów, jest wśród nich 21 sołtysów z powiatu przemyskiego, 11 z przeworskiego i po 7 z powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego. Do 27 września walczą oni o Wasze głosy. Na łamach ŻP i strony zycie.pl zaprezentowaliśmy sylwetki większości z nich. Sołtysi przybliżyli Wam swoje życiowe motto, pochwalili się największym osiągnięciem i złożyli obietnice na najbliższe lata. Mamy nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie Wam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcecie pozytywnie ocenić pracę swojego sołtysa, oddając głos na TAK czy może wyrazić niezadowolenie, głosując na NIE? Sumując Wasze głosy wsparcia i dezaprobaty, spośród 46 kandydatów uhonorujemy tego, którego ocenicie jako najlepszego, wyróżnimy też reprezentantów poszczególnych powiatów – jarosławskiego, przemyskiego, przeworskiego i lubaczowskiego, specjalne nagrody dla nich ufundują starostowie. Nie czekajcie na ostatnią chwilę, głosujcie już teraz!

JAK WYBIERAMY NAJLEPSZEGO SOŁTYSA ROKU 2015?

Głosowanie odbywa się za pomocą kuponów plebiscytowych publikowanych na pierwszej stronie każdego kolejnego numeru Życia Podkarpackiego. Jedna osoba może wysłać na adres: ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów ważnych przez 6 dni od daty publikacji. Na kuponie zaznaczamy pole TAK lub NIE, co jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia lub dezaprobaty dla działalności danego kandydata. Jeden kupon liczy się jako 2 głosy w plebiscycie. Głosujemy także za pomocą SMS-ów wysłanych pod numer 7148 o treści: zycie.xxx.TAK (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.TAK, a TAK oznacza wyraz poparcia dla danego kandydata) lub zycie.xxx.NIE (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.NIE, a NIE oznacza wyraz dezaprobaty dla działalności kandydata) przy zachowaniu reguły jeden SMS – jeden głos. Koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT.

Drugi etap plebiscytu potrwa do 27 września 2015 r. Głosy z pierwszego i drugiego etapu plebiscytu się sumują. Teraz głosujecie już tylko na 46 sołtysów, którzy do tej pory uzyskali najlepsze wyniki (suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE). Pełna lista kandydatów i szczegółowy regulamin dostępne są w redakcji i poniżej.

Regulamin plebiscytu „Najlepszy Sołtys roku 2015”

§ 1

Plebiscyt dla czytelników „Życia Podkarpackiego” pod nazwą „Najlepszy Sołtys roku 2015” organizowany jest przez Ziemię Przemyską sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Barskiej 15, zwaną dalej Organizatorem.

§ 2

Plebiscyt „Najlepszy Sołtys roku 2015” przeprowadzony zostanie na łamach tygodnika „Życia Podkarpackiego” w terminie od 26 sierpnia do 27 września 2015 r.

§ 3

W plebiscycie może uczestniczyć każdy pełnoletni czytelnik tygodnika z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

§ 4

Zasady uczestnictwa w plebiscycie:

1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie „Najlepszego Sołtysa roku 2015”.

2. Głosujący w plebiscycie będą mieć szansę wyrazić swoją opinię poprzez oddanie głosu na TAK       (w przypadku poparcia) oraz na NIE ( w przypadku dezaprobaty).

3. Zasada obliczania wyników: suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE.

4. Głosy na kandydatów można oddawać za pomocą kuponów plebiscytowych (przy zachowaniu reguły jeden kupon – dwa głosy), oraz za pomocą SMS (gdzie jeden SMS to jeden głos).

5. Każdemu kandydatowi zostaną przydzielone numery porządkowe. Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawieni na łamach „Życia Podkarpackiego” w okresie trwania plebiscytu.

6. Głosowanie za pomocą kuponów plebiscytowych:

a) Kupony publikowane będą w „Życiu Podkarpackim” w dniach od 26 sierpnia do 23 września 2015 r.

b) Kupon plebiscytowy zawiera miejsce na:

-  Wpisanie numeru wybranego sołtysa,

-  Zaznaczenie pola „TAK” lub „NIE”, co jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia lub dezaprobaty dla działalności danego kandydata.

c) Jedna osoba może wysłać, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów.

d) Kupony ważne będą przez sześć dni od daty publikacji.

7. Głosowanie za pomocą SMS-ów:

a) SMS-y należy wysłać pod numer 7148 o treści: zycie.xxx.TAK (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.TAK, a TAK oznacza wyraz poparcia dla danego kandydata) lub zycie.xxx.NIE (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.NIE, a NIE oznacza wyraz dezaprobaty dla działalności kandydata, na którego oddajemy głos). 

b) SMS-y wysyłamy za pośrednictwem telefonu komórkowego w terminie: od 26 sierpnia do 27 września 2015 r. do godz. 23.59.

c) Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.

d) Jeden wysłany SMS to jeden głos w plebiscycie.

e) Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

8. Poszczególne etapy głosowania

a) W terminie od 26 sierpnia do 6 września w głosowaniu biorą udział wszyscy sołtysi z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego.

b) Od 9 września do dnia 27 września 2015 w głosowaniu pozostaje tylko 40 sołtysów, którzy do dnia 6 września do godz. 23.59 uzyskali najlepsze wyniki (suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE).

9. Zwycięzcą Plebiscytu zostanie kandydat, który uzyska najlepszy wynik w głosowaniu przez SMS i  kupony plebiscytowe (wynik to suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE).

10. Organizator ma prawo niezależnie od liczby nadesłanych głosów na daną kandydaturę, ustanowić swoje wyróżnienia specjalne.

§ 5

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród:

1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na spotkaniu zorganizowanym przez redakcję „Życia Podkarpackiego”.

2. Wyróżniona zostanie osoba, która uzyska najlepszy wynik (wynik obliczany jest wg zasady: suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE), ponadto  nagrodzonych zostanie 4 najlepszych sołtysów, po jednym z każdego powiatu (jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego i przemyskiego). Nagrody dla wyróżnionych sołtysów ufundowane będą przez starostów danych powiatów.

3. Podatek dochodowy od nagród w konkursie finansują sponsorzy.

§ 6

1. Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu plebiscytu, który  jest do wglądu w redakcji „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

§ 7

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.

§ 8

Organizator oświadcza, że nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

§ 9

Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród.

 

5 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
juzek 83.23.139.83 02.09.2015

ten nasz z Rudki brat Jaśka  Sikory  Tadko Sikora jest sołtysem i dobry jest to mogli by go wybrać i nie pije

user
greg2000 83.31.197.125 09.09.2015

Sołtys z Torek  p. Gawron ocena w skali 1/10

pkt 9

user
Stefan 178.43.66.240 10.09.2015

Ja głosuję na Sołtyskę z Cząstkowic, Panią Olgę Oczak i polecam

user
gruby:) 31.128.8.144 12.09.2015

ja popieram Gośkę z Mokrej - to fajna babka i co ciekawe dopiero zaczyna a juz coś się dzieje we wsi... 

user
;) 217.97.167.1 18.09.2015

Na BIETKE nikt nie głosował? Dziwne , bo taka sławna jest przecież ...

nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium