Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Przemyśl
Nie zabraknie wody z Sanu
Pomimo niskiego poziomu Sanu nie ma groźby zakłóceń w dostawach wody pitnej dla jej odbiorców. To jeden z wniosków po posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Przemyślu.

Zorganizowane kilka dni temu pod przewodnictwem prezydenta Roberta Chomy posiedzenie zespołu poświęcone było analizie sytuacji w mieście oraz ocenie zagrożeń wynikających z utrzymujących się wysokich temperatur. Wśród jego uczestników znaleźli się  przedstawiciele służb ratowniczych, porządkowych, a także reprezentanci sanepidu oraz firm dostarczających wodę i prąd. Z przedstawionych informacji wynika, że w najbliższych dniach nie zmieni się poziom wody w Sanie, brak jest również prognoz przewidujących intensywne opady. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapewnia, że chociaż poziom wody na ujęciu jest niski, to jednak stabilny i nie ma widma przerw w jej dostawach. Wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody mieszczą się w normie. Czynne są zdroje uliczne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu na bieżąco monitoruje poprzez opiekunki środowiskowe osoby starsze i niepełnosprawne, nieposiadające opieki rodziny. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, mogą one zostać przewiezione do domów opieki społecznej.

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium