Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 112/2018, Niedziela 22 kwietnia 2018 r., Leona i Łukasza
Opublikowano
Region
Czekają granty i stypendia
Fundacja Książąt Lubomirskich umożliwia otrzymanie grantów i stypendiów dla zdolnej młodzieży z powiatów: przemyskiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.
fot. Kamil Jacek Zarański
Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński (z lewej) w Przeworsku.
Warunkiem jest wiek 18 – 24 lata oraz dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 895,70 zł oraz wybitne osiągnięcia w nauce, sztuce, sporcie i przedsiębiorczości. Pod uwagę brane będą m.in. publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, autorstwo patentu lub wzoru użytkowego, dzieła artystyczne, nagrody w konkursach międzynarodowych, udział w igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata. Wysokość stypendiów wynosi 6 tys. zł na rok, a grantu – 1 tys. zł. Regulamin i wnioski znaleźć można na: fundacjaksiazatlubomirskich.pl.
0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium
Sonda
Czy popierasz obniżenie wynagrodzeń posłom, wójtom, prezydentom miast, burmistrzom, starostom oraz ich zastępcom o 20%?
  • Tak – wszystkim wymienionym
  • Tylko posłom
  • Tylko samorządowcom
  • Nie, wynagrodzenia są proporcjonalne do wkładu pracy
  • Nie mam zdania