Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Region
W urzędzie wojewódzkim podsumowano działania na rzecz podkarpackich rolników
Wicewojewoda podkarpacki Grażyna Borek przewodniczyła posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Głównymi tematami były m.in.: zreformowany system wsparcia bezpośredniego, dystrybucja ziemi będącej w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych, zwrot podatku akcyzowego, fundusz sołecki.
fot. ze zbiorów własnych

Do 16 czerwca br. do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie podkarpackim wpłynęło ponad 116 tys. wniosków o przyznanie płatności obszarowych. Ostateczny termin składania dokumentów mija 10 lipca br., jednak rolnicy muszą liczyć się z tym, że otrzymają należne płatności pomniejszone o 1 procent za każdy roboczy dzień opóźnienia. Wnioski o przyznanie płatności obszarowych można składać za pośrednictwem Internetu, poczty, a także osobiście w biurach agencji. W regionie z internetowej formy składania wniosków skorzystało 445 producentów rolnych.

Dystrybucja ziemi
W zasobach oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie znajduje się obecnie 25 tys. ha ziemi. Prawie 80 tys. ha zostało już zagospodarowanych w sposób trwały. Z wykupu ziemi skorzystało ponad 35 tys. rolników z regionu, którzy nabyli ziemię o średniej powierzchni 3 ha. Nieznaczne tereny – o powierzchni 7 ha – sprzedano cudzoziemcom. Tereny zostały przeznaczone pod inwestycję na terenie strefy Dworzysko. Grunty nabyło także 5 spółek z mniejszościowym udziałem kapitału zagranicznego. W sejmie trwają prace nad uregulowaniem kwestii sprzedaży ziemi cudzoziemcom, po wejściu w życie 1 maja 2016 r. uregulowań w tej sprawie.

Zwrot podatku akcyzowego
Ponad 16,5 mln zł otrzymali producenci rolni z Podkarpacia w ramach realizacji zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za I okres bieżącego roku. Środki z budżetu państwa przekazano za pośrednictwem gmin.
W br. do wojewody podkarpackiego wpłynęło 96 wniosków z gmin o zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez samorządy w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. na łączną kwotę ponad 6,4 mln zł. W ramach poniesionych wydatków, które wyniosły prawie 18,5 mln zł, wykonane zostały m.in. remonty wiejskich domów kultury, dróg gminnych wraz z udrożnieniem rowów, budowa obiektów sportowych, chodników, oświetlenia ulicznego, parkingów, placów zabaw, montaż przystanków autobusowych, zakup koszy na śmieci, sprzętu dydaktycznego do szkół, a także organizacja imprez promujących gminę i sołectwa. Gminy otrzymają zwrot części poniesionych wydatków do końca sierpnia br.
Wypłata dotacji dla spółek wodnych na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. W br. na wsparcie dla spółek wodnych wojewoda posiada zabezpieczone środki finansowe w kwocie 770 tys. zł, z tego 200 tys. zł zabezpieczone zostało ustawą budżetową, a 570 tys. zł pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa. Do 15 maja br. wnioski w sprawie przyznania dotacji złożyło łącznie 80 spółek wodnych i wszystkie otrzymają wsparcie.

Pozyskanie zwierząt łownych dziko żyjących
W  sezonie 2014 – 15 myśliwi na terenie Podkarpacia pozyskali 12 tys. 442 sztuk dzika, 4 tys. 700 sztuk jelenia oraz prawie 10 tys. sztuk sarny. Plan odstrzału dzika na sezon 2015 – 16 to 14 tys. 9 sztuk. Ze środków budżetu państwa w 2014 roku wypłacono 1,2 mln zł odszkodowań rolnikom za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne poza obwodami łowieckimi. Ze środków Polskiego Związku Łowieckiego za szkody łowieckie wypłacono 3 mln zł oraz 2,8 mln zł na zabezpieczenie upraw przed zniszczeniem przez zwierzynę łowną. Łącznie wypłacono około 7 mln zł.

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 20/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium