Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2018, Niedziela 24 czerwca 2018 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Przeworsk
Pierwsza sprawa o hejty w sieci
Odkąd w internecie każdy może napisać, co myśli, społeczeństwo zmaga się z plagą hejtów (zamieszczane w sieci negatywne, nienawistne komentarze na temat osób lub rzeczy). Niezadowoleni piszą ukryci pod pseudonimem, zapominając, że przecież w internecie nigdy nie jest się anonimowym. Dwie osoby z Przeworska, które poczuły się dotknięte internetowymi komentarzami na lokalnym portalu, zgłosiły sprawę do prokuratury.
fot. Beata Olejarka

Jedną z nich jest niedawna kandydatka do sejmiku wojewódzkiego, drugą kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej w przeworskim urzędzie miasta Janusz Sobieraj. Oboje postanowili pociągnąć autorów wpisów do odpowiedzialność za słowa umieszczone w sieci. Trzeba bowiem pamiętać, że każdy, kto korzysta z internetu, zostawia po sobie ślad, a administratorzy internetowych stron mogą bez trudu namierzyć piszących.

Stanowisko prokuratora

Prokurator Mariusz Tworek z: – W Prokuraturze Rejonowej w Przeworsku zarejestrowano dwa postępowania dotyczące dwóch odrębnych osób. Aktualnie prowadzone są dwa dochodzenia o przestępstwo z artykułu 212, paragraf 2 kodeksu karnego, które prokurator objął ściganiem z urzędu. Jest to praktyka stosowana w tego typu sprawach, zaś w Prokuraturze Rejonowej w Przeworsku decyzja o odstąpieniu od ścigania z urzędu czynów ściganych z oskarżenia prywatnego podejmowana jest na dalszym etapie ustaleń dowodowych. 

Aktualny tok postępowania oznacza, iż w obu dochodzeniach nie zostały przedstawione zarzuty.

Na rozstrzygnięcie sprawy przyjdzie poczekać, ale wszczęte postępowania mogą być czerwonym światłem dla wszystkich komentujących, by uzmysłowili sobie, że w internecie nie ma anonimowości.

Art. 212§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium