Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 115/2018, Środa 25 kwietnia 2018 r., Marka i Jarosława
Opublikowano
Region
Rusza program Senior-WIGOR
Połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego – tak w skrócie można opisać dzienny dom Senior-WIGOR. Do końca roku ma powstać ok. 100 takich miejsc w całym kraju. Gminy mogą już starać się o środki na ich utworzenie.
fot. ze zbiorów własnych

Minister pracy i polityki społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015 – 2020 – Edycja 2015. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. – Celem programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 lat) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym – wyjaśniła rzecznik prasowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Oczoś-Błądzińska.
Na program przeznaczone jest 370 mln zł w skali kraju, z tego 30 mln zł w 2015 r. Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 procent całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł. Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie na jedną osobę.
Dzienny dom Senior-WIGOR może powstać we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Ofertę będzie można poszerzyć na usługi świadczone poza siedzibą domu. Oferty można składać od 8 czerwca do 30 czerwca 2015 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 237-00-48, 603 339 678 oraz na stronie internetowej MPiPS.

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium