Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 157/2020, Piątek 5 czerwca 2020 r., Walerii i Bonifacego
Opublikowano
Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, Przeworsk, Region
Mój Prąd: 5000 zł dotacji na panele słoneczne
Program „Mój Prąd” to rządowy projekt dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska. Jego rozpoczęcie zostało ogłoszone 23 lipca 2019 roku przez premiera polskiego rządu, Mateusza Morawieckiego w czasie wspólnej konferencji prasowej z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Więcej ekologicznej energii

Ten program skierowano do gospodarstw domowych, zwłaszcza tych, które znajdują się na terenach mniej zurbanizowanych. Natomiast jego podstawowym celem jest zwiększenie produkcji ekologicznej energii wytwarzanej przez tak zwane mikroźródła fotowoltaiczne. Osiągnięcie tego założenia mają spowodować przygotowane na potrzeby tego projektu dotacje do takich instalacji. Dofinansowanie obejmuje do 50 procent kosztów założenia fotowoltaiki, ale z drugiej strony nie więcej niż 5000 złotych. Na program przeznaczono miliard złotych, dlatego pomoc może dotrzeć do 200 tysięcy domów. 

Tylko dla nowych instalacji

Trzeba jednak pamiętać, że to rządowe wsparcie dotyczy tylko instalacji od 2 do 10 kW mocy zainstalowanej i dofinansowaniem nie są objęte istniejące już instalacje fotowoltaiczne, czyli takie, które zostały przyłączone przez OSD przed dniem ogłoszenia naboru do programu. Ta finansowa pomoc jest więc przeznaczona tylko dla nowych instalacji, które zostały zakupione i założone od 23 lipca 2019 roku. A datą poniesienia wydatków z tym związanych, jest data opłacenia faktury VAT. Ważne jest też to, że montaż instalacji musi być zakończony, a dopiero potem można składać wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki. Zakończenie inwestycji oznacza w tym przypadku również podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowanie licznika dwukierunkowego. W skład kosztów branych pod uwagę przy przyznawaniu dotacji, jest nie tylko całkowita cena instalacji z oprzyrządowaniem, ale również łączny koszt jej montażu. Zwykle to wszystko oscyluje obecnie wokół 10 tysięcy złotych. Wszystkie części instalacji tj. falownik, panele słoneczne muszą być wyprodukowane nie później niż dwa lata temu!

Pocztą przez kuriera lub drogą elektroniczną

Aby otrzymać dotację – oprócz spełnienia wymaganych wcześniej warunków – trzeba również przedstawić: kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, opatrzoną zapisem „Zgłoszono do programu priorytetowego Mój Prąd”, dowód opłacenia faktury i oświadczenie o dokonanej zapłacie, zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, które potwierdza montaż licznika (wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, gdzie go zainstalowano), klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można to zrobić w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie tej instytucji lub przesłać pocztą czy kurierem na adres NFOŚiGW. Niedawna udostępniono również elektronicznie dostarczenie wniosku za pomocą e-usługi. Aby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany (eGO) lub e-dowód. Na stronie gov.pl należy wejść w zakładkę dla obywatela, następnie kliknąć w moduł "praca i biznes", a potem w okienko "zasiłki i pomoc finansowa". To tam dostępny jest program "Mój prąd".

Dotacje są zwolnione z opodatkowania PIT

Warto też zainteresować się tym programem, ponieważ z najnowszych informacji wynika, że otrzymane dzięki niemu dotacje są zwolnione z opodatkowania PIT i nie trzeba ich wykazywać w rocznym zeznaniu. Oznacza to, że jeżeli korzystający z pomocy otrzyma maksymalna kwotę dofinansowania, to dostanie „na rękę” 5000 złotych bez żadnych odliczeń. Dofinansowanie z programu “Mój Prąd” można również łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Z opublikowanych w drugiej dekadzie października 2019 roku danych wynika, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał już do Ministerstwa Energii prawie 3000 wniosków o przystąpienie do programu "Mój Prąd". Łączna wartość dofinansowania dla tych uznanych za zasadne wyniosła ponad 14,3 miliona złotych. Natomiast całkowita moc instalacji fotowoltaicznych powstałych, dzięki temu rządowemu wsparciu, to już 16 350,84 kW.
Zgłoszenia chętnych do tego programu trwają do 20 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania środków. Rozpoczęcie kolejnego naboru zaplanowano natomiast na początek 2020 roku.

nr 22/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium