Życie Podkarpackie nr 3/2020	Życie Podkarpackie nr 3/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 24/2020, Piątek 24 stycznia 2020 r., Felicji i Tymoteusza
Opublikowano
Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, Przeworsk, Region
Wystarczy rok nauki, by zdobyć dobry zawód!
Naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy wychodzi kierunek technik sterylizacji medycznej. Czy jesteście świadomi czym się charakteryzuje i jakie daje możliwości w podjęciu pracy?
fot. materiały prasowe
Osoby z ukończonym technikiem sterylizacji medycznej znajdą pracę w:

 • prywatnych gabinetach kosmetycznych,
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych,
 • studiach tatuażu,
 • pracowniach endoskopowych.

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę na temat budowy i funkcjonowania narządów, procedur dekontaminacji sprzętu medycznego i jego przeznaczenia. Potrafi udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, aseptyki, antyseptyki. Zna standardy prowadzenia dokumentacji medycznej. Rozróżnia sprzęty medyczne, umie dobrać adekwatne techniki jego sterylizacji i dezynfekcji. Rozpoznaje materiały, z których sprzęt medyczny jest wykonany, zna metody jego montażu, demontażu, konserwacji, kompletowania oraz opakowywania instrumentów medycznych.
materiały prasowe
W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • przygotowywania roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu,
 • poznasz środki chemiczne używane w technologiach dekontaminacji,
 • zdobędziesz umiejętności zastosowania przedmiotów stanowiących wyposażenie w technikach dekontaminacji,
 • rozróżniać sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej,
 • obsługi urządzeń myjąco-dezynfekcyjnych,
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dezynfekcji i sterylizacji,
 • kompletowania instrumentarium chirurgicznego do zestawów zabiegowych,
 • samodzielnego przeprowadzenia procesu sterylizacji w urządzeniach stanowiących aktualne wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej,
 • rodzajów zagrożeń zawodowych i ich zapobieganiu,
 • kalkulacji kosztów dekontaminacji,
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Omówione wyżej przykłady pokazują prosty i skuteczny schemat działania. Zaczyna się od zainteresowania tematem lub aktywnością, dalej następuje pogłębienie wiedzy oraz praktyki, a w końcu decyzja o edukacji w danym kierunku i podjęcie pracy. I rzeczywiście, prawdziwi pasjonaci mają często bardzo szeroką wiedzę w danej dziedzinie. Trzeba jednak pamiętać, że dla potencjalnego pracodawcy dokument ukończenia szkoły na tym kierunku będzie dowodem na posiadanie deklarowanych umiejętności. Z całą pewnością można stwierdzić, że odpowiednie, kierunkowe wykształcenie nikomu nie utrudni zdobycia pracy.
nr 3/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium