Życie Podkarpackie nr 12/2017 Życie Podkarpackie nr 12/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 83/2017, Piątek 24 marca 2017 r., Marka i Gabriela
Opublikowano
Jarosław
Wybitny chirurg w gronie honorowych jarosławian
Doc. dr hab. Stanisław Sobocki, wybitny chirurg, były wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia otrzymał akt nadania Honorowego Obywatelska Miasta Jarosławia.
fot. UM Jarosław
Akt nadania tytułu honorowego obywatela doc. dr hab. Stanisław Sobocki (z lewej) odebrał z rąk Janusza Szkodnego, przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia.

– Jest pan kochanym człowiekiem - lekarzem, publicystą, naukowcem, filozofem, etykiem, historykiem i wychowawcą. Iluż to młodych adeptów sztuki lekarskiej mogło liczyć na pana cierpliwość i opiekę. Jest pan niestrudzonym publicystą; sławi pan nasze miasto opisując zagadnienia od historii poprzez problemy zdrowotne i filozoficzne. Bardzo drogie są docentowi sprawy naszego miasta i jego mieszkańców. Zapisał pan piękną kartę pracy w samorządzie – powiedział do nowego honorowego obywatela Janusz Szkodny, przewodniczący Rady Miasta.

Stosowną uchwałę, nadającą tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia doc. Stanisławowi Sobeckiemu, Rada Miasta podjęła 27 kwietnia br. W treści jej uzasadnienia czytamy: „Za długoletnią i wytężoną pracę na rzecz ratowania ludzkiego życia, wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, a także aktywną działalność społeczna w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia".

Stanisław Sobocki, chociaż urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1937 roku przybył do Jarosławia.  Tu zdał maturę, stąd udał się na studia medyczne do Lublina, a po ich ukończeniu zabiegał o to, aby pracować w Jarosławiu, choć komisja przydzielające lekarzom placówki chciała go wysłać do innego miasta. W jarosławskim szpitalu był obecny  wśród pacjentów od 1953 do 2014 roku. Doc. Sobocki jest autorem szeregu publikacji medycznych, brał udział w wielu sesjach naukowych we wszystkich krajach Europy i licznych kongresach w kraju i zagranicą. Jak sam o sobie mówi: „spośród napisanych 302 prac naukowych, 72 poświęciłem miastu i powiatowi jarosławskiemu".

Akt nadania tytułu honorowego obywatela wyróżniony odebrał z rąk Janusza Szkodnego, przewodniczącego Rady Miasta.

– Jestem wielce wzruszony tym niecodziennym dniem mojego życiorysu, w którym otrzymałem ten zaszczytny tytuł – stwierdził Sobocki.
0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
Sonda
Czy po zmianie przepisów zauważyłeś wzmożoną wycinkę drzew w Twojej okolicy?
  • Tak, tną na potęgę
  • Drobne zmiany, raczej kosmetyczne
  • Nie zauważam zmian
nr 12/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium