Życie Podkarpackie nr 32/2020 Życie Podkarpackie nr 32/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 225/2020, Środa 12 sierpnia 2020 r., Klary i Hilarego
Opublikowano
Przemyśl
Radni Zapałowski i Majkowski stracą mandat? Albo zostaną usunięci z obrony terytorialnej...
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej sprawia, że radni Kukiz’15 Andrzej Zapałowski i Mirosław Majkowski muszą wybrać. Wyjścia są dwa: albo zostaną relegowani ze służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, albo muszą zrzec się mandatu radnego.
Były europoseł, obecnie radny Andrzej Zapałowski (z lewej) i radny Mirosław Majkowski stoją przed sporym dylematem: złożyć mandat radnego czy czekać na relegację z wojsk obrony terytorialnej?
fot. Jacek Szwic
Były europoseł, obecnie radny Andrzej Zapałowski (z lewej) i radny Mirosław Majkowski stoją przed sporym dylematem: złożyć mandat radnego czy czekać na relegację z wojsk obrony terytorialnej?

– To absurdalne przepisy. Będziemy walczyć o ich zmianę. A jeśli do tego nie dojdzie, niech nas wyrzucą z (...)

artykuł premium
Przeczytałeś tylko fragment tekstu.
Chcesz mieć dostęp do pełnej treści tego i wszystkich
innych artykułów na Życie.pl?
Przejdź na wersję Premium
już od 5,99 zł miesięcznie
Masz już wykupiony dostęp? zaloguj się
Co otrzymasz w wersji Premium?
Dostęp do pełnych wersji wszystkich artykułów
Dostęp do e-wydań
Dostęp do ogłoszeń drobnych z gazety Życie Podkarpackie
Rabaty przy prenumeracie
Dowiedz się więcej
36 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
, 79.191.63.239 12.03.2019
Odpowiedź na zapytanie nr 724

w sprawie możliwości udziału w Wojskach Obrony Terytorialnej osób pełniących wybieralne funkcje publiczne np. radnych

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki

Warszawa, 22-07-2016

Odpowiadając na zapytanie Pana Posła Pawła Lisieckiego w sprawie możliwości udziału w Wojskach Obrony Terytorialnej osób pełniących wybieralne funkcje publiczne np. radnych (nr 724), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Status radnego, jak i członków organów wykonawczych samorządu terytorialnego uregulowany jest w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Z treści ww. powołanych przepisów wynika, że radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Jednocześnie zgodnie z art. 65 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 ze zm.) w okresie odbywania czynnej służby wojskowej członkostwo żołnierzy w partiach politycznych ulega zawieszeniu. W tym okresie żołnierze nie mogą brać udziału w działalności ruchów obywatelskich i innych ugrupowań obywateli o charakterze politycznym ani też prowadzić żadnej działalności politycznej na terenie jednostki (instytucji) wojskowej, w tym rozpowszechniać publikacji dotyczących zagadnień politycznych.

Niezależnie od powyższego należy jednak wskazać na brzmienie art. 116 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że nie powołuje się do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osób, które zostały zwolnione z obowiązku pełnienia tej służby w drodze reklamowania.

Celem wspomnianego reklamowania jest ograniczenie rotacji na newralgicznych stanowiskach w urzędach organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz w sferze gospodarki narodowej, zwłaszcza o charakterze obronnym, a przez to zapewnienie warunków do utrzymania ciągłości realizacji zadań przez najważniejsze organy i podmioty gospodarcze w państwie, w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (ogłoszenie mobilizacji lub wybuch wojny).

Reklamowaniem są objęci nie tylko żołnierze rezerwy, ale również osoby podlegające kwalifikacji wojskowej i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy. Reklamowanie dokonywane jest z urzędu lub na wniosek kierownika uprawnionego urzędu albo na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy.

Reklamowaniem z urzędu objęte są osoby które:

wykonują mandat posła, senatora lub radnego,zajmują kierownicze stanowiska państwowe określone w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 ze zm.) lub stanowiska organów administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (dotyczy to osób zajmujących stanowiska w organach administracji publicznej oraz pełniących najważniejsze funkcje kierownicze w państwie – od Prezydenta RP, poprzez ministrów i kierowników urzędów różnych szczebli, do burmistrzów/prezydentów miast, wójtów i radnych),ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

Szczegółowy wykaz stanowisk wskazanych w art. 116 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, których zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz. 2136 ze zm.). W wykazie tym wskazano stanowiska m.in. wicemarszałków województw, skarbników województw, sekretarzy powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy gmin, skarbników gmin.

Podstawę do reklamowania z urzędu stanowi pisemne zawiadomienie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o spełnianiu przez określone osoby warunków do takiego reklamowania, dokonane przez obowiązane do tej czynności organy albo kierowników urzędów lub instytucji. Kancelarie Sejmu i Senatu RP przekazują stosowne zawiadomienia dotyczące odpowiednio posłów i senatorów. Natomiast zawiadomienia dotyczące radnych przekazują kierownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego, tj. odpowiednio: marszałek województwa, starosta, burmistrz (prezydent miasta) i wójt.
W innych przypadkach obowiązek takiego zawiadomienia ciąży na pracodawcy.

Reklamowaniem na wniosek mogą być objęte osoby zatrudnione w urzędach i podmiotach gospodarczych określonych w wymienionym wyżej rozporządzeniu (§ 6).

Mając powyższe przepisy na względzie uznać należy, że nie ma obecnie możliwości pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej (czynnej służby wojskowej) przez radnych lub członków organów wykonawczych samorządu terytorialnego. Zaznaczyć należy, że rozważane są zmiany treści cytowanego uprzednio art. 116 o ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów wykonawczych, pod kątem umożliwienia pełnienia służby przez osoby piastujące stanowiska w samorządzie terytorialnym. Wspomniane zmiany mogą być jedynie wprowadzone po przeprowadzeniu uprzednio szerokich konsultacji społecznych.

Bartosz KOWNACKI

user
Maciek 79.191.66.121 12.03.2019
W cywilizowanym kraju prawo jest po to aby go przestrzegać a nie interpretować według własnego  uznania ! Pan radny Hayder nie naginał prawa honorowo zrezygnował z mandatu  . Honor to dziś towar deficytowy . Szczerze współczuję obu panom  ale żyjemy w Państwie prawa  i chcemy żeby reprezentowali nas ludzie sznujacy reguły 
user
gość 83.31.183.12 12.03.2019

Startując na Radnych wiedzieli lub wiedzieć powinni jakie trzeba spełnić warunki aby móc zostać Radnym, skoro czegoś nie doczytali to jest jedno wyjście, takie  jakie  było parę dni temu z byłym z-cą Prezydenta Miasta .

user
Wiesiu 94.254.148.45 12.03.2019

Problem jest inny mianowicie obrona terytorialny jest dobrowolna, owszem jest odplatna, ale wymaga poświęcenia własnego czasu w myśl przygotowania wojskowego do ewentualnej obrony ojczyzny. Mandat radnego, choć odplatny też jest formą działalności dla dobra miasta/kraju. Przepisy poniżej cytowane raczej dotyczą służby zawodowej, a nie OT. Coś mi się wydaje, że prawo OT nie jest dostosowane do takich sytuacji, bo nie widzę kolizji dla tych dwóch,, zawodów". Oba są społeczne. Problem jest jeżeli radni należą do partii, a przecież nie należą. Chyba że komuś zależało na usunięciu radnych, wtedy to na każdego znajdzie się paragraf... 

user
. 79.191.63.239 20:53:37 12-03-2019
To teraz, Twój cytat "ale wymaga poświęcenia własnego czasu w myśl przygotowania wojskowego do ewentualnej obrony ojczyzny." czyli jak zabiera sporo czasu to gdzie miejsce na inne obowiazki ... praca , rada itp.
user
Motylek 195.136.178.58 01:49:38 14-03-2019

A co w razie ,,W,, pokażą legitymacje radnego i powiedzą że dziś nie idę na wojenke bo jestem radnym , trudno teraz mamy czas pokoju może nie koliduje .

user
Motylek 195.136.178.58 20:52:11 14-03-2019
Przepisy cytowane dotyczą żołnierzy czynnej służby wojskowej jakim są wojska obrony terytorialnej ,  żołnierza zawodowego dotyczą inne przepisy.  kolizja jest mianowicie taka że teraz mamy pokój a co będzie jeżeli nie będzie tego pokoju, radni pokażą legitymacje i zostaną radnymi , czy może będzie trzeba w ich miejsce powoływać nowych radnych co moim zdaniem szkoda czasu na takie zabawy.  
user
Nik 95.49.135.76 09:23:59 24-07-2019

Żołnierz zawodowy może normalnie być radnym bez żadnych problemów

user
sxdcfghjk 62.45.202.71 12.03.2019

ciagle mało z wszystkiego chcieli by ciagnac korzysci materialne tutaj kasa tam kasa a wyjdzie jak zwykle ze zostanie radnym a kase bedza ciagnac dalej z OT bo reka reke myje

user
def 145.237.2.20 15:27:57 13-03-2019

Nie znasz żadnego z nich więc czemu się wypowiadasz???To są naprawdę wartościowi ludzie i żołnierze!

user
rybka 185.25.123.240 17:12:18 13-03-2019

witam cię def  znam jednego i drugiego i ani oni wartościowi  ludzie  a żołnierze z nich tac jak z mnie baletnica ha ha pozdro.... 

user
Radek 5.173.35.29 17:49:00 13-03-2019

A może nie chodzi o kasę a o działanie. Jako żołnierz OT przyrzekasz gotowość do walki. Naprawdę gdyby o kasę chodziło ryzykowalbys swoje zdrowie i życie dla 500 zł miesięcznie? Bardzo niski poziom sobą reprezentujesz. Zapoznaj się ze sposobem działania OT (weekend na manewrach, 4 tyg w roku na poligonie, brak urlopu np nad morzem bo biegasz z karabinem po lesie) przykro mi z Twojego powodu 

user
ali 185.25.123.231 19:55:44 13-03-2019

Do Radek: Kolego, na wakacje to on może jechac, na czas ćwiczeń w WOT dostaje on od pracodawcy urlop bezpłatny z urzędu (z mocy prawa na podstawie karty powołania)!!!

A jeżeli chce, to może w ramach swojego urlopu wypoczynkowego na wakacjach uczestniczyć w zajęciach na poligonie (wtedy dostaje kasę ze swojej firmy i z WOT) a na własne jego życzenie nie ma wakacji!!!

Wiec nie komentuj jak nie wiesz jak jest

user
NIK 95.49.135.76 09:26:52 24-07-2019
Bzdura pójdź do o wot i zobacz jakie to są za darmo pieniądze lub zostanie radnym i wtedy zobaczysz że jest to praca raczej społeczna niż wynagradzana
user
Tadeusz 79.191.63.95 12.03.2019

Trochę delikatnie mówiąc pokrętne  ze strony P.Zapałowskiego.

Niby"uczony" i to w strefie obronności jak sam podaje a nie zna podstawowych norm prawnych obowiazujących w tym zakresie.

Można mieć uzasadnione wątpliwości co do Jego wiedzy w temacie.

Ale jako radny gdzie nie są wymagane specjalne kwalifikacje może się sprawdzić czego Mu życzę

user
Radek 5.173.35.29 17:37:10 13-03-2019

Ten radny ma chyba tytuł profesora i spore doświadczenie w polityce i działalności  więc nie rozumiem jakie,, specjalne kwalifikacje" jeszcze miałby mieć? 

user
Maciek 79.191.66.121 12.03.2019

A dla czego ktoś ma tych panów wyrzucać . Prawo precyzyjnie określa kto może sprawować funkcje radnego a kto nie . W tym wypadku radny honorowo przekazuje swój mandat następnemu kandydatowi na liście . Prawo dotyczy wszystkich 

user
Ciekawski 5.173.52.122 12.03.2019

Drodzy Państwo ale o jakim honorze Wy mówicie przecież Ci dwaj go nie mają. Wielcy społecznicy tak ? Co Pan Zapalowski zrobil dla okregu 1 a co Pan Majkowski dla 3 no slucham ? Obaj wjechali do Rady po 3 czy 4 porażkach z rzedu sromotnych na fali Kukiza i tyle. Kiedy oddacie mandaty. Profesor uczelniany nie zna prawa ? 

user
baobab 195.136.178.58 20:38:14 14-03-2019

dopiero co pan Zapałowski został radnym a już ambicje sięgają wyżej na Europosła startuje z ramienia Korwinna  i Winnickiego

user
Trwam 37.248.138.80 12.03.2019

Zawsze można zapisać się do onr. Oni świetnie szkolą. Po znajomości przyczyną oko na podeszły już wiek. 

user
hihi 31.183.200.62 13.03.2019

Dla dobra Miasta niech wybiorą WOT

user
MU 195.136.178.58 20:42:35 14-03-2019

skoro o honorze mowa to jeżeli pan Zapałowski ma honor zamiast do europarlamentu uciekać , proponuje zostać w mieście i zawalczyć o to miasto .

Z takimi hasłami walczyli o głosy do rady

user
DOC 94.40.33.161 13.03.2019

A o pośle Matusiewiczu w Życiu Podkarpackim cisz???

Przecież ŻP to ,,niezależna, opiniotwórcza" gazeta

user
kasander 89.68.175.84 16:12:56 14-03-2019

Afera "marszałka z Podkarpacia" na szersze wody wypłynęła w zasadzie w sobotę (warszawska ulica o tym mówiła już od jakiegoś czasu) a od poniedziałku m.in. radio Zet non stop nadaje szczegóły także te związane z mecenasem M. We wtorek dokumenty drukował już "Fakt".

Nie ma żadnego problemu technicznego - serwis (wydanie) internetowy "ŻP"  mógł też od wtorku taką informację wprowadzić do obiegu.

Dlaczego tego nie zrobiono?

Jest to tym bardziej dziwne, że dotyczy "wybrańców" z naszego regionu a drukowane w prasie dowody (dokumenty) nie pozostawiają złudzeń.

user
Kukiz 51 91.246.70.186 13.03.2019

Ci co wielokrotnie powoływali się na honor,Hayder wam dał przykład,ale to was nie dotyczy,kasa kasa.Jeżeli zrezygnują z WOT to powinni zwrócić pieniądze od czasu pełnienia funkcji radnego i odwrotnie

user
Radek 5.173.35.29 17:40:18 13-03-2019
A Hayder oddał kasę? Brał zdecydowanie więcej miesięcznie niż 500 zł, a nic nie robił. Ci chociaż po lesie biegali :D
user
Kornel 31.183.137.22 13.03.2019

Czy ci dwaj geniusze biorąc udział w wyborach wiedzieli, że muszą zrezygnować z zaszczytnego obowiązku obrony Ojczyzny przed np. rosyjskim Specnazem czy też nie? Jeśli wiedzieli to dopuścili się zwykłego oszustwa, jeśli nie to dlaczego KTOŚ(prawnicy z UM)czy też komisja wyborcza nie uświadomili im, iż popełniają przestępstwo? Może zrobili tak licząc, a nuż się uda? Tak czy inaczej podpadli owi geniusze na długość ......., no tego ...!

user
Radek 5.173.35.29 17:44:10 13-03-2019
Z moich nieskromnych informacji wynika (jak i z czytania ze zrozumieniem z artykułu)  że zostało tutaj zastosowane prawo Zawodowe, natomiast WOT jest prawnie kompletnie nie przygotowane na takie sytuacje i sprawa była wyjaśniania. Cóż przestępstwo to nie jest kiedy sami twórcy WOT w dowództwie nie potrafią zadbać o porządne akty prawne 
user
izi 83.24.30.250 18:01:11 14-03-2019

Choma tez ukrywał swoja współprace z SB tak długo jak tylko sie dało,a potem sie tłumaczył,że zapomniał i nikomu krzywdy nie zrobił.

user
Ali 5.173.76.53 13.03.2019

Jesli nadal zostana radnymi, a nie.beda juz w wot to za szkolenie oficerskie kase powinni oddac

user
Ja 188.146.49.73 13.03.2019

32 lata temu ten starszy był moim nauczycielem w LO. 

Wniosek z tego, że gość jest ok sześćdziesiątki. I teraz słyszę że mnie będzie bronił w razie wojny. 

Dobre jaja. Pozdrawiam 

user
DOC 94.40.33.161 14.03.2019

Do Kornel

A czy post, pod którym komentujesz ukazuje się w gazecie, czy online ???

Myślenie nie boli

Popatrz na nowiny24.pl -> info idzie na bieżąco, a nie wg Ciebie tylko od święta czyli od środy

Z duszą to możesz mieć problem co najwyżej Ty Kolego...

masz świetny czas na jej reset - post

user
Tadeusz 79.191.56.215 14:36:19 16-03-2019

Obydwaj to aktywiści tzw Koryta Sanu .Z tegoż koryta startowali do wszystkiego co było możliwe nie tylko w samorządzie..

Ba za duże ruskie pieniądze uczestniczyli pośrednio i bezpośrednio w rekonstrukcji w Petersburgu.Tam zjechała się cała śmietanka sympatyków Jedynej Rosyji która nie szczędziła grosza.

Teraz nadszedł czas by zasiadać w PE .Pytanie tylko w czyim interesie.


user
fred 31.0.125.50 16.03.2019

Znalazłem cos takiego w necie... Myślałem, że jest źle. Po przeczytaniu tego w sumie starego posta chce sie płakać... Kibole, mohery i przemyska \"inteligencja\", która głosowała na tych towarzyszy, bo ponoc byli nieumoczeni w układzie i do tego \"antyukraińscy\" wywindowali do władzy takie \"parszywe ryje\". Pytanie co jeszcze wyjdzie na światło dzienne podczas tej \"uczty w chlewie\", zanim zdążą dostac sie jeszcze wyżej (bo ich wyborcy nie zdążą przejrzeć na oczy)...


http://forum.n***** [link usunięty]

user
Marek Rząsa 79.190.53.74 18.03.2019

Podobno, co niektórzy, przypisują mi jakąś niejasną rolę w nagłośnieniu sprawy opisanej w artykule.  Odsyłam więc do treści odpowiedzi na interpelację jednego z posłów PiS z lipca 2016 r (sic!). Link do tej interpelacji otrzymałem sms-em trzy tygodnie temu od jednego z radnych Rady Miejskiej Przemyśla (sic!).  Odpowiedź Ministra była tak oczywista, iż uznałem że nie ma potrzeby nadawać tej sprawie dalszego biegu. To sprawa pomiędzy osobami zaintersowanymi, Komisarzem Wyborczym i dowództwem WOT. Mając teraz do mnie pretensje o sprawę znaną od blisko trzech lat, pisząc żartobliwie, ktoś tu zaimponował refleksem szachisty.


user
Drzeju 81.161.203.132 19.03.2019
Być na stołku i robić za mięso armatnie to do siebie nie pasuje.
nr 32/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium