Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2018, Środa 23 maja 2018 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
Walczą o godne życie osób niepełnosprawnych
12 bm. o godz. 10 w Przemyślu rozpoczną się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ich organizatorem jest tutejsze Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
fot. ze zbiorów własnych
Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Budujemy mosty z naszych serc”.

– Hasło obchodów brzmi: „Budujemy mosty z naszych serc” – zielonych serc, bowiem kolor zielony jest kolorem przeznaczonym dla takich wartości jak nadzieja, stabilizacja, harmonia, wierność czy lojalność – tłumaczy Beata Gumienny, wiceprzewodnicząca przemyskiego Koła PSOUU, dyrektor tutejszego OREW. – Zieleń to oczywiście kolor zwiastujący wiosnę, oznaki budzącej się przyrody i sił witalnych. I tak też chcemy w tym roku uświetnić kolorem zielonym dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – dodaje.

Jednocześnie organizatorzy chcą wyrazić sprzeciw wobec łamania praw osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu, w środowisku zamieszkania oraz w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne manifestują tego dnia swoje zaangażowanie w walkę o takie same, jak dla osób pełnosprawnych, możliwości swoich środowisk, szczególnie w dostępie do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych, o ich prawo do niezależnego, godnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym. Polska ratyfikując Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych (sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r, a ratyfikowana przez Polskę 6 wrzenia 2012) zobowiązała się do przestrzegania jej zapisów.

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczną się o godz. 10 w Rynku.

nr 20/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium