Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2019, Poniedziałek 24 czerwca 2019 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, Przeworsk, Region
EKUZ za granicą to za mało. Jak zadbać o bezpieczeństwo?
Wyjazd za granicę powinien być bardzo starannie zorganizowany nie tylko pod kątem zapewnienia sobie atrakcji, noclegów i wyżywienia. Warto zadbać również o swoje bezpieczeństwo, w tym finansowe. Jednym ze sposobów na to, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Czy to jednak wystarczająca ochrona? Czy sama karta to nie będzie za mało? Okazuje się, że warto dodać do tego coś jeszcze? Jak się w pełni chronić?

Opieka medyczna świadczona za granicą

Opieka medyczna świadczona za granicą zorganizowana jest na wiele różnych sposobów. Wśród nich na plan pierwszy wysuwają się dwa zasadnicze rodzaje. Pierwszy polega na tym, że w pełni darmowe, państwowe leczenie przysługuje wszystkim obywatelom i przebywającym legalnie osobom o innym obywatelstwie, które w danym miejscu opłacają obowiązkowe składki zdrowotne. Taki system obowiązuje na przykład w Polsce. Jeżeli przebywający w kraju są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego i mają opłacone składki (tytuł z jakiego składki są odprowadzane ma znacznie mniejsze znaczenie), to wszelkie podejmowane wobec nich procedury medyczne są całkowicie bezpłatne. Pobyt w szpitalu, wizyta u lekarza, badania i inne, nie wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.
Jest też system partycypacyjny. Oznacza to, że w czasie ewentualnego leczenia, osoba zgłoszona do ubezpieczenia i objęta ubezpieczeniem państwowym, finansuje jedynie część kosztów. Większość pokrywana jest właśnie z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a zaledwie część dopłaca niejako sam ubezpieczony. Taki system działa na przykład w Czechach. Tam pacjenci dopłacają za badania, wizyty u lekarza, a nawet za pobyt w szpitalu.
Turyści, którzy przyjeżdżają do danego kraju, z założenia nie otrzymują bezpłatnej opieki medycznej. To oznacza, że w razie konieczności podjęcia leczenia muszą pokryć 100% kosztów, niezależnie od formy organizacji opieki medycznej. O ile jest to wizyta u lekarza, to koszty te nie są jeszcze takie duże, ale jeżeli jest to kilkudniowa hospitalizacja, dodatkowo z operacją, to koszty mogą wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednym ze sposobów na uniknięcie tak wysokich rachunków jest karta EKUZ, którą można zabrać ze sobą na wyjazd. Jest uznawana w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje wszystkim, którzy w swoim kraju objęci są państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jej zadaniem jest pokrycie kosztów leczenia, gdy dany obywatel przebywa poza granicami swojego kraju, ale ma pełne prawo do świadczeń medycznych.
Trzeba jednak wiedzieć, że karta nie pokrywa wszystkich kosztów. Przede wszystkim, zwracana jest dokładnie taka kwota szpitalowi, który udzielił pomocy, jaką NFZ wydający kartę zapłaciłby za tego pacjenta i za udzielone świadczenia medyczne w kraju. Jeżeli koszty leczenia za granicą są niższe, to NFZ pokryje dokładny koszt pomocy zdrowotnej. Jeżeli jednak są wyższe, to zapłaci tylko tyle, ile to leczenie kosztuje w kraju.
Druga kwestia to partycypacja. Jeżeli w danym kraju obowiązuje system partycypacyjny, czyli państwo pokrywa część kosztów leczenia, a część pacjent, to NFZ refunduje wyłącznie tę kwotę, która leży po stronie danego państwa. Tę część, którą obywatele danego kraju pokrywają zwyczajowo sami, pacjent z Polski również musi opłacić z własnych środków.
Z tego powodu karta EKUZ Wrocław jest niewystarczająca. Po pierwsze, może się okazać, że pokrywa zaledwie drobny ułamek samego leczenia, po drugie pacjent i tak będzie musiał dopłacić część, która w tym kraju należy do pacjenta.

Ubezpieczenie turystyczne

Uzupełnieniem EKUZ może być indywidualne ubezpieczenie turystyczne, które każdy samodzielnie sobie wybiera i może wykupić. To polisa, której zakres i sumy ubezpieczenia ustala się według własnych potrzeb i oczekiwań, a co ważne, żadna organizacja systemu opieki zdrowotnej, czy koszty leczenia w kraju docelowym, nie mają wpływu na wypłatę odszkodowania.
Ubezpieczenie turystyczne zawiera się na określoną sumę ubezpieczenia i jest to jedyne ograniczenie w tym wypadku. Jeżeli trzeba podjąć leczenie za granicą, to po jego zakończeniu, należy zgłosić w towarzystwie ubezpieczeniowym, że taka sytuacja miała miejsce i na tej podstawie oraz dokumentów ze szpitala, zostanie wypłacone odszkodowanie. Pieniądze przelewane są na konto ubezpieczonego i to on decyduje, co z nimi zrobi. 
Towarzystwo ubezpieczeniowe, ustalając prawo do odszkodowania oraz jego wysokość nie zwraca uwagi na koszty procedur medycznych obowiązujące w Polsce, ani na organizację systemu opieki. Po prostu weryfikuje dokumentację ubezpieczonego i wyłącznie na tej podstawie podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania.
Odpowiadając więc na tytułowe pytanie, jak zadbać o bezpieczeństwo, należy chyba powiedzieć, że kompleksowo. Najlepszym dla turysty rozwiązaniem jest tutaj połączenie EKUZ i polisy turystycznej. EKUZ Opole pokryje to, co pokryć może, a ewentualne braki będzie można opłacić z ubezpieczenia prywatnego.
nr 25/2019
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium