Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2019, Poniedziałek 24 czerwca 2019 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, Przeworsk, Region
Polisa na życie - dlaczego warto ją wykupić?
Najczęściej myślimy o posiadaniu ubezpieczenia na życie, kiedy jest już za późno, czyli w trakcie pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania czy doznając złamania kości na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ważna polisa oznaczałaby wypłatę odszkodowania, przydatnego w trudnych życiowych sytuacjach. Wskazujemy powody, dla których warto mieć ubezpieczenie.

Czas w przypadku polis życiowych jest szczególnie istotny. Nawet jeśli zdążymy kupić takie ubezpieczenie tuż przed wypadkiem, który niespodziewanie się nam przytrafi, odszkodowanie nie zawsze będzie wypłacone. Wszystko za sprawą możliwej karencji, czyli czasowemu ograniczeniu odpowiedzialności towarzystwa. Przykładowo, karencja na zdiagnozowanie poważnej choroby wynosi 6 miesięcy i przez ten okres (licząc od momentu zawarcia umowy) ubezpieczyciel jest zwolniony z wypłaty świadczenia za to zdarzenie.

 

Po co nam polisa na życie?

Zadaniem polisy na życie jest ochrona życia osoby ubezpieczonej. W podstawowej wersji ochrona dotyczy co prawda życia, ale w rzeczywistości świadczenie jest wypłacane za… śmierć ubezpieczonego. Wtedy osoby uposażone, czyli wskazane w umowie żona, dziecko bądź rodzice, otrzymują kwotę ustaloną jako suma ubezpieczenia.

Należy pamiętać, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższą składkę będziemy opłacać. Dlatego warto dopasować wysokość sumy ubezpieczenia do realnych potrzeb naszych najbliższych – np. jeśli posiadamy kredyt hipoteczny, suma może oscylować w granicach kwoty, która została nam jeszcze do spłacenia.

Jak widać, polisa na życie w swojej podstawowej ofercie nie zapewni nam szerokiej ochrony na wypadek zdiagnozowania choroby, doznania wypadku czy urazu. Szerszy zakres ochrony jest możliwy gdy wykupimy odpowiednie dodatki. Wybór rodzaju rozszerzeń jest dowolny, w związku z czym osoby, które dojeżdżają daleko do pracy mogą wybrać umowę dotyczącą wypadków komunikacyjnych, z kolei te osoby, u których w rodzinie często pojawiała się choroba nowotworowa – mogą wybrać ochronę na wypadek raka.

Ważne jest, by nie zwlekać z decyzją o zakupie ubezpieczenia. Im później się zdecydujemy, tym zapłacimy wyższą składkę. Przystąpienie do polisy w dojrzałym wieku to dla ubezpieczyciela podwyższone ryzyko wystąpienie choroby czy urazu. Osoby w podeszłym wieku musza ponadto liczyć się z mniejszym wyborem rozszerzeń – część z umów dodatkowych obowiązuje do 60. Roku życia lub wiąże się ze spełnieniem innych warunków.

 

Ubezpieczenie na życie – jaką ochronę zapewnia?

Indywidualna polisa życiowa daje najwięcej możliwości rozszerzenia zakresu podstawowego. Możemy oczekiwać od ubezpieczyciela oczekiwać pomocy w zakresie pokrycia kosztów i organizacji:

·         transportu medycznego,

·         wsparcia psychologa,

·         opieki nad dziećmi

·         konsultacji u specjalisty bez kolejki,

·         leków nierefundowanych,

·         sprzętu ortopedycznego.

Zawierając umowę na kilka lat z jednym towarzystwem mamy prawo w każdą rocznicę polisy zmienić zakres ochrony, jak i wysokość sumy ubezpieczenia. Wtedy towarzystwo ponownie obliczy składkę, a my zachowamy przywileje wynikające m.in. z bezszkodowej historii ubezpieczenia.

Aby polisa na życie okazała się produktem, na który można liczyć, warto uzupełnić podstawę o kilka wartościowych rozszerzeń, w tym NNW, poważne zachorowanie, trwałe inwalidztwo, leczenie szpitalne, rehabilitację i medyczne assistance. Wybór liczby rozszerzeń i sum ubezpieczenia powinien być dostosowany do sytuacji materialnej każdego ubezpieczonego.

 

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie?

Większość osób z pewnością będzie zainteresowana zakupem ubezpieczenia życiowego przez internet. Nic prostszego, bo polisa na życie online to krótki formularz do wypełnienia, gdzie wskazujemy ogólny zarys interesującego nas ubezpieczenia. Celem zakupienia dobrej polisy najlepiej spotkać się z doradcą ubezpieczeniowym. Taką możliwość oferują właśnie strony, na których znajdziemy porównywarkę – ułatwi nam kontakt z konsultantem oraz spotkanie z agentem. Porównywarka wymaga od nas podania kilku ważnych informacji dotyczących naszych preferencji względem polisy na życie, po czym wyszukuje kilka najlepszych dostępnych ofert. Następnie kontaktuje się z nami konsultant w celu przedstawienia oferty. Sam zakup staje się łatwy i stosunkowo szybki, dzięki czemu nie musimy spędzać długich godzin na przeglądaniu ofert.

Coraz częściej zdarza się również, że ubezpieczenie możemy zakupić np. w salonie operatora sieci komórkowej lub w banku, w którym posiadamy konto. Dotyczy to również oferty np. mBanku. Zatem osoby, które posiadają konto we wspomnianym banku i interesuje je ubezpieczenie na życie mbank posiada ofertę wartą zastanowienia.

Jest to ochrona zawierana na 5 lat, którą po upływie tego czasu można odnowić. Aby przystąpić do ubezpieczenia należy byś osobą pełnoletnią, ale jeszcze przed ukończeniem 60. roku życia. Ubezpieczycielem mBanku jest grupa AXA i oferuje ona kilka wariantów cenowych ubezpieczenia. Minimalna kwota składki miesięcznej to 20 zł, maksymalna może wynosić 465 zł, jednak obie kwoty zależne są od wieku ubezpieczonego – im wyższy, tym wyższą składkę będziemy opłacać.

Zaletą polisy w banku jest dostępność produktu od ręki. Minusem – brak możliwości porównania ofert z innymi, ponieważ bank współpracuje tylko z jednym towarzystwem. W efekcie może się okazać, że za pierwszą polisę z brzegu po prostu przepłacimy.

 

Polisa na życie w pracy - można łączyć ubezpieczenie z innymi?

Osoby, które posiadają już ubezpieczenie grupowe w pracy, mogą uważać, że ubezpieczenie indywidualne nie jest im w ogóle potrzebne. Nic bardziej mylnego – polisa indywidualna może być wsparciem dodatkowym, które zwiększy szansę na odszkodowanie, a tym samym zwielokrotni otrzymanie świadczenie.

Składka miesięczna może nie wymagać od nas dużych nakładów finansowych, a posiadane ubezpieczenie da nam dodatkowe odszkodowanie w trudnej sytuacji. Warto również pamiętać, że polisy grupowe oferowane w pracy, mimo że bardzo tanie lub nawet finansowane w całości przez pracodawcę, są terminowe i kończą się wraz ze zmianą miejsca zatrudnienia.

Ponadto polisa pracownicza nie zawsze obejmuje wszystkich członków rodziny zatrudnionego. Inaczej jest w przypadku indywidualnej polisy na życie, gdzie jedna składka wystarczy, by ze świadczenia mogli skorzystać współmałżonkowie, dzieci, rodzice, a nawet teściowie.

 

Umowa z towarzystwem ubezpieczeń – na co uważać?

Nie każdy wie, na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczenia na życie. Jest kilka czynników, które warto sprawdzić przed zakupem, by nie czuć później rozczarowania w trudnej sytuacji. Należą do nich:

·         długość karencji,

·         wyłączenia odpowiedzialności,

·         umowy dodatkowe.

Przede wszystkim warto sprawdzić, jaki okres karencji obowiązuje w wybranej przez nas polisie na życie. Okres ten może być krótki, jednak może też trwać nawet do dwóch lat. Najdłuższa karencja dotyczy przypadków samobójstwa ubezpieczonego.

Drugim ważnym aspektem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności. Jest to sytuacja, w której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Wyłączenia dotyczą najczęściej przebywania ubezpieczonego w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Wyłączeniem jest także działanie świadome w sytuacjach, które grożą utratą życia lub zdrowia (bójki, manifestacje, strajki, działania wojenne).

Dobrze też jest sprawdzić wcześniej dostępne umowy dodatkowe. Nie zawsze warto decydować się na wszystkie dostępne opcje – z uwagi na ryzyko niepłacenia składki w terminie i utratę ochrony. Dla osób, które nie posiadają prawa jazdy i rzadko jeżdżą samochodem – rozszerzenie dotyczące wypadków samochodowych może okazać się zbędne, a generować będzie jedynie dodatkowe koszty.

Zakup ubezpieczenia na życie powinien być przemyślany, a wówczas przyniesie nam na przyszłość najwięcej korzyści. Spotkanie z agentem potraktujmy jako możliwość do zadawania ważnych pytań, porównanie kilku ofert i zastanowienie się nad wybraną polisą. 

nr 25/2019
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium