Życie Podkarpackie nr 26/2019 Życie Podkarpackie nr 26/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 177/2019, Środa 26 czerwca 2019 r., Jana i Pawła
Orlen zdrapka
Opublikowano
Jarosław, Przemyśl, Przeworsk, Lubaczów, Region
Jakie ubezpieczenie turystyczne na wakacje na Majorce?
Wakacje na Majorce to świetny sposób na to, by w miłym otoczeniu spędzić kilka dni całkowicie odrywając się od zmartwień i trosk każdego dnia. Zmiana zwykłego otoczenia, oderwanie się od codziennej rutyny i spędzenie czasu całkowicie beztrosko pozwalają na nabranie dystansu do zwykłych obowiązków, a po powrocie można podejść do nich z większym entuzjazmem, mniejszym stresem i napięciem. Jednakże, żeby to był rzeczywiście beztroski czas, warto zadbać o kilka istotnych elementów, a ubezpieczenie turystyczne stanowi jeden z nich.

Ubezpieczenie turystyczne – dlaczego warto je mieć?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), w tym Hiszpanii do której należy Majorka. Jednak w odróżnieniu od ubezpieczenia turystycznego, zakres ochrony karty może okazać się niewystarczający. EKUZ w przeciwieństwie do polisy turystycznej, nie posiada dodatkowej ochrony w postaci ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), bagażu czy usług assistance. Karta nie pokrywa również kosztów transportu pacjenta do Polski czy akcji ratowniczej, które mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy euro.

Mając polisę turystyczną turysta nie musi się bać tego rodzaju nieprzewidzianych kosztów. Ich pokryciem zajmie się bowiem ubezpieczyciel. Wystarczy zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe, a firma pokryje szkody do wysokości określonej w umowie.

Jakie ubezpieczenie jest najlepsze?

Wspomniano, że polisa musi zostać dobrze wybrana. Jakie zatem powinno być odpowiednie ubezpieczenie turystyczne na Majorkę? Przede wszystkim takie, które ma właściwie dopasowane sumy ubezpieczenia. Ich dobór powinien być poprzedzony weryfikacją stawek usług medycznych na Majorce. Jest to dość droga wyspa, więc usługi medyczne również są tam dość kosztowne. Chcąc wykupić ubezpieczenie, które z pewnością zaspokoi wszystkie potrzeby ubezpieczonego, trzeba pamiętać o tym, by sprawdzić średni koszt usług medycznych czy koszt tygodniowego pobytu w szpitalu i na taką kwotę się ubezpieczyć. Jeżeli ewentualne zdarzenie będzie poważniejsze, to różnicę trzeba będzie oczywiście dopłacić, choć lepiej by polisa pokryła całość kosztów.

To drugi sposób wyliczania sumy ubezpieczenia – na podstawie najdroższej w zestawie usługi medycznej. Za taką polisę trzeba nieco więcej zapłacić, ale przynajmniej można mieć pewność, że będzie ona w stanie zaspokoić wszystkie finansowe potrzeby ubezpieczonego.

Warto również rozszerzyć podstawową ochronę o różnorodne opcje dodatkowe. Chodzi tu między innymi o ubezpieczenie swojego bagażu podróżnego czy też ubezpieczenie assistance, które działa w różnych trudnych okolicznościach.

Na co warto zwrócić uwagę

Decydując się na ubezpieczenie swoich wakacji, warto też dobrze przeanalizować zawieraną umowę ubezpieczenia. Przede wszystkim nie wolno dopuścić do tego, by polisa była niekompletna, to znaczy, by brakowało w niej jakiegoś istotnego elementu ubezpieczenia. Warto również sprawdzić, jakie dana firma przewiduje wyłączenia odpowiedzialności.

Zasadniczo, wszystkie firmy nie biorą na siebie odpowiedzialności finansowej, jeżeli ubezpieczony dozna uszczerbku na skutek zamieszek, działań wojennych, przestępstwa czy z powodu własnych zachowań wynikających z odurzenia alkoholem lub substancjami psychoaktywnymi. Niektóre firmy wyłączają jednak dodatkowo również uprawianie sportu. Jeżeli taka aktywność jest planowana, to warto sprawdzić to wcześniej, czy nie stanowi wyłączenia by w razie zdarzenia nie było potem rozczarowania.

Istotne jest również to, czy pobyt w szpitalu jest limitowany – wypłata świadczenia w ogóle jest możliwa wyłącznie gdy pobyt trwa minimum określoną liczbę dni, a maksymalna wartość świadczenia to na przykład równowartość półrocznego lub miesięcznego pobytu w szpitalu.

Może też być tak, że niektóre świadczenia w ogóle nie są obejmowane ochroną towarzystwa ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji, warto sprawdzić, czy inne firmy również stosują taką strategię. Jeżeli inne dają szerszą ochronę to warto z niej skorzystać. Wyczekane i wymarzone wakacje na Majorce mają być czystą przyjemnością bez cienia niepokoju. Nie wolno więc tego niepokoju do siebie dopuścić.

 

nr 26/2019
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium