Życie Podkarpackie nr 16/2019 Życie Podkarpackie nr 16/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2019, Sobota 20 kwietnia 2019 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, Przeworsk, Region
Najpopularniejszy Samorządowiec! Głosujemy do 15 lipca!
Zależy Ci na Twojej małej ojczyźnie? A czy osoby, które mają wpływ na jej kształtowanie, dbają o pomyślność Twoją, Twoich najbliższych, sąsiadów? Chcemy poddać weryfikacji działalność wszystkich radnych wsi, miast, powiatów, a także wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów z najbliższych Wam, naszym Czytelnikom, 4 powiatów Podkarpacia. Włączamy barometr popularności. I niepopularności.

 

Wybierając władze samorządowe, oddajemy w ich ręce najistotniejsze, bezpośrednio nas dotyczące decyzje. Rozstrzygają, na co przeznaczyć środki z lokalnego budżetu. Wyznaczają kierunek rozwoju regionu. Pora rozliczyć samorządowców z powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego z podejmowanych bądź niepodejmowanych decyzji. Na swój wizerunek nie zaczynają pracować teraz, kilka chwil przed wyborami. Pracują na niego od 2014 roku, od wtedy bowiem trwa ich kadencja. Rozpoznajecie te nazwiska? Jak ich oceniacie? Czekamy na Wasze opinie!

Nasz plebiscyt to też znakomita okazja dla samorządowców. Wskaże, którzy z nich są wystarczająco aktywni i dobrze rozpoznawalni, a którzy dosadniej powinni prezentować swoje zasługi. To nie tylko dobra zabawa – choć głównie – ale i ważny sprawdzian dla wyborców i ich kandydatów przed kolejnymi wyborami, które tuż-tuż. Celem naszego plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych samorządowców naszego regionu w 5 kategoriach: włodarz miasta (starości, prezydenci i burmistrzowie miast), wójt, radny powiatowy, radny gminy miejskiej lub miejsko-wiejskiej i radny gminy wiejskiej.

Głosuj na TAK lub NIE

Zasady są proste. Popierasz samorządowcę ze swojej małej ojczyzny, dowolnego, najbliższego Ci szczebla? Głosuj na TAK. Lub NIE w przypadku dezaprobaty. Ostateczny wynik podliczamy jako sumę pozytywnych i negatywnych opinii.

Głosować można za pomocą kuponów plebiscytowych publikowanych w Życiu Podkarpackim od 30 maja do 15 lipca 2018 r. Jedna osoba może wysłać, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów. Każdy z nich ważny jest przez 7 dni od daty publikacji. Aby Wam ułatwić zabawę, głosowanie przeprowadzamy także drogą SMS-ową. Należy wysłać SMS pod numer 7148 o treści: zycie.xxx.TAK (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.TAK, a TAK oznacza wyraz poparcia dla danego kandydata) lub zycie.xxx.NIE (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.NIE, a NIE oznacza wyraz dezaprobaty dla działalności kandydata, na którego oddajemy głos). SMS-y można słać do 15 lipca 2018 r., do godz. 23.59. Koszt to 1,23 zł z VAT. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

Etapy głosowania

Tytanicznym wysiłkiem przygotowaliśmy dla Was możliwie pełną listę samorządowców z 4 powiatów i 5 kategorii. W pierwszym etapie głosy oddajemy na nich do 17 czerwca. W tym terminie wyłonicie wspólnie 10 wójtów, 10 radnych powiatowych, 10 radnych gmin miejskich lub miejsko-wiejskich oraz 10 radnych gmin wiejskich z najlepszymi wynikami. Sylwetki i osiągnięcia każdego z nich zaprezentujemy następnie na łamach naszej gazety.

Głosowania na włodarzy miast (starostów, burmistrzów oraz prezydentów) z kolei nie dzielimy na etapy. Będzie się odbywać w sposób ciągły, potrwa zatem od 30 maja do 15 lipca. Zwycięzcami plebiscytu zostaną kandydaci, którzy uzyskają najlepszy wynik w głosowaniu. Jako organizator przyznajemy sobie prawo do specjalnego wyróżnienia, aby szansę na powodzenie mieli wszyscy po równo – bez znaczenia, jak małą miejscowością współzarządzają. Bawcie się z nami!

RADNI MIEJSCY

Regulamin plebiscytu „Najpopularniejszy Samorządowiec kadencji 2014-2018”

 

§ 1

Plebiscyt dla czytelników „Życia Podkarpackiego” pod nazwą „Najpopularniejszy Samorządowiec kadencji 2014-2018” organizowany jest przez Ziemię Przemyską sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Barskiej 15, zwaną dalej Organizatorem.

 

§ 2

Plebiscyt „Najpopularniejszy Samorządowiec kadencji 2014-2018 ” przeprowadzony zostanie na łamach tygodnika „Życie Podkarpackie” w terminie od 30 maja do 15 lipca 2018 r.

 

§ 3

W plebiscycie może uczestniczyć każdy pełnoletni czytelnik tygodnika z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace
w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

 

§ 4

Zasady uczestnictwa w plebiscycie:

1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych samorządowców naszego regionu (powiat przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski) kadencji 2014-2018 w pięciu kategoriach:

a) włodarz miasta oraz powiatu (prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie)

b) wójt

c) radny powiatowy

d) radny gminy miejskiej lub miejsko-wiejskiej

e) radny gminy wiejskiej

2. Głosujący w plebiscycie będą mieć szansę wyrazić swoją opinię poprzez oddanie głosu na TAK       (w przypadku poparcia) oraz na NIE (w przypadku dezaprobaty).

3. Zasada obliczania wyników: suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE.

4. Głosy na kandydatów można oddawać za pomocą kuponów plebiscytowych (przy zachowaniu reguły jeden kupon – dwa głosy), oraz za pomocą SMS (gdzie jeden SMS to jeden głos).

5. Każdemu kandydatowi zostaną przydzielone numery porządkowe. Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawieni na łamach „Życia Podkarpackiego” w okresie trwania plebiscytu.

6. Głosowanie za pomocą kuponów plebiscytowych:

a) Kupony publikowane będą w „Życiu Podkarpackim” w dniach od 30 maja do 11 lipca 2018 r.

b) Kupon plebiscytowy zawiera miejsce na:

-  Wpisanie numeru wybranego samorządowca,

-  Zaznaczenie pola „TAK” lub „NIE”, co jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia lub dezaprobaty dla działalności danego kandydata.

c) Jedna osoba może wysłać, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów.

d) Kupony ważne będą przez 7 dni od daty publikacji.

7. Głosowanie za pomocą SMS-ów:

a) SMS-y należy wysłać pod numer 7148 o treści: zycie.xxx.TAK (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.TAK, a TAK oznacza wyraz poparcia dla danego kandydata) lub zycie.xxx.NIE (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.NIE, a NIE oznacza wyraz dezaprobaty dla działalności kandydata, na którego oddajemy głos). 

b) SMS-y wysyłamy za pośrednictwem telefonu komórkowego w terminie: od 30 maja do 15 lipca 2018 r. do godz. 23.59.

c) Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.

d) Jeden wysłany SMS to jeden głos w plebiscycie.

e) Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

8. Poszczególne etapy głosowania:

a) W terminie od 30 maja do 17 czerwca 2018 r. w głosowaniu biorą udział wszyscy samorządowcy
z pięciu kategorii z terenu powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego

b) Od 18 czerwca do 15 lipca 2018 w głosowaniu pozostaje tylko 10 wójtów, 10 radnych powiatowych, 10 radnych gmin miejskich lub miejsko-wiejskich oraz 10 radnych gmin wiejskich, którzy do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 23.59 uzyskali w swojej kategorii najlepsze wyniki (suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE).

9. Głosowanie na włodarzy miast (burmistrzów oraz prezydentów) będzie się odbywać w sposób ciągły (bez podziału na etapy) przez cały okres plebiscytu, tj. od 30 maja do 15 lipca 2018 r.

10. Zwycięzcami plebiscytu zostaną kandydaci, którzy uzyskają najlepszy wynik w głosowaniu przez SMS i  kupony plebiscytowe (wynik to suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE). Wyróżnienia zostaną przyznane w pięciu kategoriach:

a) włodarz miasta oraz powiatu (prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie)

b) wójt

c) radny powiatowy

d) radny gminy miejskiej lub miejsko-wiejskiej

e) radny gminy wiejskiej

11. Organizator ma prawo niezależnie od liczby nadesłanych głosów na daną kandydaturę, ustanowić swoje wyróżnienia specjalne.

 

 

§ 5

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród:

1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na spotkaniu zorganizowanym przez redakcję „Życia Podkarpackiego”.

2. Podatek dochodowy od nagród w konkursie finansują sponsorzy.

 

§ 6

1. Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu plebiscytu, który jest do wglądu w redakcji „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 

§ 7

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.

 

§ 8

Organizator oświadcza, że nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

 

§ 9

Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród.

 

5 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
gość 83.31.17.64 30.05.2018

ciekawe ?- 2 x Władysław Maciupa - 202 i 212

user
mk 91.193.208.124 31.05.2018

Sporo tego towarzystwa ,  

user
kedaT2 91.237.160.1 13.06.2018

Zdjęcie burmistrza  Sieniawy A. Wosia zamieszczone jako  burmistrza  Narola.

Pozdrawiam 

user
ja 37.248.154.4 21.06.2018

sciaganie kasy

user
Suzuka Nakamoto 94.40.75.201 15.07.2018

Cytat z kandydata nr 101 - ''Zmienił się całkowicie pejzaż miasta i jego wizerunek, zarówno dosłownie, jak i w przenośni''


No tak, przynajmniej gość jest szczery i mówi jak jest, bez zbędnej dyplomacji i pieprzenia w bambus.


I jeszcze jeden cytat, który powinien zmrozić krew w żyłach:


"Oczywiście zostało jeszcze wiele do poprawienia, ale ten pierwszy, całkiem spory krok, został zrobiony''


Tak więc kolo nie czai się i nie pierdoli w tańcu i daje wyraźnie do zrozumienia, że może narobić jeszcze większego gnoju niż narobił !?! Może wyrżnie jeszcze więcej drzew oraz zdewastuje, zdemoluje i sprofanuje jeszcze bardziej Serce Przemyśla czyli Rynek Starego Miasta etc. itp. itd.

nr 16/2019
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium