Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl
„Lokalni Bohaterowie”. Licealna młodzież zorganizowała ciekawą konferencję
Sala konferencyjna Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej była miejscem konferencji pod hasłem „Lokalni Bohaterowie”. Odbyła się 8 kwietnia br. i została zorganizowana przez uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu – Zuzannę Szott i Wiktorię Kaszelny przy współpracy z muzeum.
fot. ze zbiorów własnych
Jednym z zaproszonych gości był Stanisław Wnorowski, który opowiedział o dramatycznych losach swojej matki Alicji Wnorowskiej.

Obie licealistki kandydują one w tym roku do Sejmu Dzieci i Młodzieży, którego mottem przewodnim w br. jest „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. – Naszym głównym celem było rozpropagowanie postaci lokalnych bohaterów ich miasta – zdradziła Z. Szott.

Na konferencję zaproszonych zostało wielu gości, którzy wystąpili z prelekcjami. Jako pierwszy głos zabrał historyk Jarosława Dyrda, dyrektor Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, który jest jednocześnie nauczycielem wiedzy o społeczeństwie w tej placówce. Jego wystąpienie dotyczyło podstaw i założeń komunizmu jako ustroju, a także funkcjonowania systemu komunistycznego w Polsce i powodów, dla których nie miał on możliwości funkcjonowania na dłuższą metę.

Ciekawa ankieta

Prowadzące konferencję przedstawiły wyniki ankiety przeprowadzonej w dwóch przemyskich szkołach – Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego oraz Gimnazjum nr 5 im. św. Jana Kantego. Ankieta dotyczyła stanu wiedzy młodych ludzi na temat bohaterów lokalnych. Zawierała m.in. pytania dotyczące działalności siatki wywiadowczej w Przemyślu w okresie powojennym, a także sprawdzała samoocenę stanu wiedzy uczniów na temat historii Przemyśla w okresie wiedzy powojennej.

– Miała także za zadanie sprawdzenie, czy uczniowie, nasi rówieśnicy, chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat historii swojej najbliższej okolicy. Większość odpowiedziała pozytywnie. Chce to robić głównie poprzez odwiedzanie muzeów – wyjaśniła W. Kaszelny.

fot. ze zbiorów własnych
Piotr Wolak z 14. Przemyskiej Drużyny Wodnej imienia harcmistrza Edwarda Heila zaprezentował serię zdjęć, związanych z życiem i działalnością Edwarda Heila, a także opowiedział o jego losach i zasługach dla kraju i miasta.

Kolejnym prelegentem był Ryszard Głowacki, który zajmuje się badaniem dziejów przemyskich ulic. Opowiadał on o nazewnictwie ulic w okresie komunistycznym, a także o stosunku obywateli do zmian nazw ulic. Z kolei przedstawiciele dwóch przemyskich drużyn harcerskich, których patronami są przemyscy lokalni bohaterowie, zaprezentowali interesującą prezentację i przybliżyli „swoich” patronów.

Piotr Wolak z 14. Przemyskiej Drużyny Wodnej imienia harcmistrza Edwarda Heila zaprezentował serię zdjęć, związanych z życiem i działalnością Edwarda Heila, a także opowiedział o jego losach i zasługach dla kraju i miasta. Remigiusz Łuc z 5. Przemyskiej Drużyny Starszoharcerskiej im. harcmistrza Zbigniewa Grochowskiego natomiast opowiedział o losach patrona 5. PDS. Ciekawym uzupełnieniem prezentacji było odczytanie życiorysu napisany przez samego Z. Grochowskiego.

fot. ze zbiorów własnych
Ryszard Głowacki opowiadał o nazewnictwie ulic w okresie komunistycznym, a także o stosunku obywateli do zmian nazw ulic.

Opowieść o bohaterce

Chwytającą za serce historię opowiedział przemyślanin Stanisław Wnorowski. Mówił o swojej matce Alicji Wnorowskiej, która była działaczką Brygad Wywiadowczych i pracowała jako łączniczka. Dzięki temu, że udało się jej dostać do struktur przemyskiego Urzędu Bezpieczeństwa, przekazywała informacje dotyczące działalności UB do centrali brygad.

– Pani Wnorowska uratowała życie wielu osobom, między innymi poprzez zwalnianie ich z kary wywózki. Dzięki jej informacjom działacze brygad mogli również przeprowadzać akcje odbijania więźniów politycznych – powiedziała Z. Szott.

Podsumowaniem tej bardzo potrzebnej i interesującej konferencji było wystąpienie Magdalena Peron-Szott, która jest członkiem Przemyskiego Klastra Turystycznego. Opowiadała ona o tym jak ważne są ideały dla działalności organizacji pozarządowych, a także o znaczeniu patronatów bohaterów lokalnych dla różnych instytucji.

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium