Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Jarosław
Można składać wnioski o usuwanie azbestu
Do 31 marca można składać wnioski o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu na terenie Jarosławia.
fot. Małgorzata Młynarska UM Jarosław
Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a jego wysokość zależeć będzie od przyznania miastu dotacji.

Dotacja obejmuje zadania ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jarosławia" dotyczące obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne. Subwencją objęte będą koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w 2015 r. w związku z wymianą pokryć dachowych, elementów elewacji lub złożone na posesji.

Dotacja nie dotyczy kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Wykonawcą zadania na terenie całego miasta będzie jedna firma wybrana zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

1 Komentarz
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
. 79.191.111.192 09.03.2015

Nieruszany nie stanowi zagrożenia.

nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium