Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Lubaczów
17 projektów w lubaczowskim budżecie obywatelskim 2017
Zakończył się nabór wniosków do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Do 15 października trwa weryfikacja propozycji pod względem formalno-prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie Gminy Miejskiej Lubaczów na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Lubaczowa listy do konsultacji.

Lp.

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Lokalizacja

Wartość brutto

1.

Przebudowa nawierzchni parkingów

Zenon Swatek

ul. Jagiełły

39 768,11

2.

Strefa Sportu

UKS Kickboxing Game Over

ul. Konopnickiej 9
Przedszkole Nr 2

40 000,00

3.

Sauna Miejska

UKS Kickboxing Game Over

ul. Konopnickiej 9
Przedszkole Nr 2

40 000,00

4.

Droga pieszo-jezdna,
etap I cz
ęść I

Zarząd Osiedla Nr 1

ul. Sadowa

40 000,00

5.

Droga pieszo-jezdna,
etap I cz
ęść II

Zarząd Osiedla Nr 1

ul. Sadowa

40 000,00

6.

Remont nawierzchni chodnika

Zenon Swatek

ul. Jagiełły

39 969,37

7.

Ekołazienka

Marta Szpyt
Gimnazjum Nr 1

ul. Konopnickiej 1
Gimnazjum Nr 1

40 000,00

8.

Przejście dla pieszych, ścieżka rowerowa, oświetlenie

Piotr Kantorski
Marta Fircowicz-Mazurek

ul. Mickiewicza 90

40 000,00

9.

Zielona Zona

Stowarzyszenie Trampolina  

ul. Słowackiego 9
Orlik / Hala MOS

39 997,00

10.

Plac zabaw
"Gumisiowy
Świat"

Krzysztof Czerniak  

ul. Norwida 8

39 500,00

11.

Plac zabaw
"
Świat Malucha"

Stanisław Witko

ul._Słowackiego_36

39 500,00

12.

Modernizacja boiska osiedlowego "Piaskowiec"

Paweł Włoch
Anna Trojnar

ul. Zielona

40 000, 00

13.

Centrum Spotkań Młodzieży

Julia Broź
M
łodzieżowa Rada Miasta

ul. Kopernika 1
Kot
łownia

40 000,00

14.

Kreatywna strefa sportu
"Aktywny Maluch"

Piotr Niedźwiecki

ul. Słowackiego 16
Przedszkole Nr 3
  

39 569,47

15.

Parking dla samochodów pomiędzy budynkami Szkoły Podstawowej Nr 2

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2

ul. Słowackiego 9

40 000,00

16.

Remont drogi wewnętrznej

Ryszard Antonik

ul. Kościuszki
dojazd do KORMED

39 569,47  

17.

Boisko Mobilne dla Przedszkolaków

UKS Football Academy

ul. Konopnickiej 9
Przedszkole Nr 2

40 000,00

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 20/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium