Życie Podkarpackie nr 07/2017 Życie Podkarpackie nr 07/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 52/2017, Wtorek 21 lutego 2017 r., Eleonory i Feliksa
Opublikowano
Lubaczów
Narada nowych sołtysów
Prawne podstawy funkcjonowania rady sołeckiej oraz zebrań wiejskich, zagadnienia związane z doręczeniami decyzji podatkowych, a także zasad inkasa należności pieniężnych z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych zdominowały pierwszą naradę nowo wybranych sołtysów z gminy wiejskiej Lubaczów.
fot. UG Lubaczów

Zapoznali się oni również z wytycznymi rozliczania wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz otrzymali informacje związane z bieżącymi działaniami gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku. W spotkaniu, oprócz 23 sołtysów, wzięli udział: radni, wójt gminy Wiesław Kapel, pracownicy urzędu oraz przedstawiciele Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego i Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wójt wraz z przewodniczącym rady gminy wręczyli sołtysom listy gratulacyjne z okazji ich wyboru.

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 07/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium