Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Lubaczów
Narada nowych sołtysów
Prawne podstawy funkcjonowania rady sołeckiej oraz zebrań wiejskich, zagadnienia związane z doręczeniami decyzji podatkowych, a także zasad inkasa należności pieniężnych z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych zdominowały pierwszą naradę nowo wybranych sołtysów z gminy wiejskiej Lubaczów.
fot. UG Lubaczów

Zapoznali się oni również z wytycznymi rozliczania wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz otrzymali informacje związane z bieżącymi działaniami gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku. W spotkaniu, oprócz 23 sołtysów, wzięli udział: radni, wójt gminy Wiesław Kapel, pracownicy urzędu oraz przedstawiciele Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego i Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wójt wraz z przewodniczącym rady gminy wręczyli sołtysom listy gratulacyjne z okazji ich wyboru.

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium
Sonda
Czy popierasz obniżenie wynagrodzeń posłom, wójtom, prezydentom miast, burmistrzom, starostom oraz ich zastępcom o 20%?
  • Tak – wszystkim wymienionym
  • Tylko posłom
  • Tylko samorządowcom
  • Nie, wynagrodzenia są proporcjonalne do wkładu pracy
  • Nie mam zdania