Mówimy o sztuce… Od Mitoraja do Caillarda. Inspiracje antykiem w sztuce współczesnej
Mówi: dr Anna Stróż-Pawłowska - historyczka sztuki, muzealniczka
Termin: 12 lipca (niedziela) 2020 r., godzina 11:00
Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych Krosno ul. Portiusa 4, II piętro, sala audiowizualna / facebook BWA


Antyczne motywy w ciągu minionych stuleci na dobre zadomowiły się w sztuce - czy to jako typy ikonograficzne, czy parafrazy formy, czy też jako bliżej nieokreślone reminiscencje. Któż nie kojarzy sfinksów i centaurów w średniowiecznej metaloplastyce, inspirowanych mitologią obrazów pędzla największych malarzy nowożytnych, marmurów dłuta Canovy i tak różnych - a wciąż nawiązujących tematyką do antyku - rzeźb Rodina. I dziś inspiracje antykiem napotykamy w pracach współczesnych artystów - począwszy od kontemplatywnych rzeźb Mitoraja, a skończywszy na śmiałych i nieco obrazoburczych pracach Caillarda. Te i inne współczesne artystyczne adaptacje antyku staną się przedmiotem wykładu.

***

Wykład odbędzie się stacjonarnie w siedzibie BWA przy ul. Portiusa 4, dodatkowo będzie również transmitowany na naszym portalu facebook. Osoby, które chcą osobiście przyjść na wykład, proszone są o przybycie kilka minut wcześniej, celem wypełnienia ankiety dotyczącej COVID-19. Ze względów bezpieczeństwa, prosimy o posiadanie własnego długopisu. W wykładzie może uczestniczyć maksymalnie 20 osób. Należy również mieć na twarzy maseczkę.