Mówimy o sztuce… O duchowości w sztuce Hilmy af Klint
Mówi: Magdalena Ciemierkiewicz, artystka, absolwentka ASP w Warszawie
Termin: 5 lipca (niedziela) 2020 r., godzina 11:00          
Miejsce: facebook BWA


Wykład poświęcony będzie Hilmie af Klint, szwedzkiej malarce, prekursorce abstrakcjonizmu, której znacząca część dorobku poprzedza pierwsze abstrakcyjne kompozycje Wassilego Kandinskiego. Za życia znana jako pejzażystka, tworzyła w ukryciu swoje niefiguratywne "dzieła dla przyszłości". Zgodnie z jej ostatnią wolą kolekcja ponad 1200 prac pozostała nieopublikowana jeszcze przez 20 lat od jej śmierci w 1944 roku.


Jej artystyczna praktyka wynikała bezpośrednio z jej zaangażowania w ruch spirytystyczny i przynależność do Grupy Pięciu, założonej przez 5 kobiet, które swoje duchowe życie oparły na spirytyzmie i próbach nawiązania kontaktu z duchowymi przewodnikami z zaświatów.

Jej sztuka w swej abstrakcyjnej formie łączy pozornie odległe bieguny - dogłębną, nawet biologiczną analizę przyrody, rozbudowaną symbolikę oraz wyobrażenie niematerialnej, duchowej przestrzeni.


Ważnym odniesieniem dla życia i twórczości Hilmy af Klint, jak i wielu innych artystów, tworzących na początku XX wieku jest postać Heleny Bławatskiej oraz założone przez nią w 1875 roku Towarzystwo Teozoficzne. Podczas wykładu przeanalizowane zostaną główne założenia ruchu jaki i jego wpływ na artystów tego czasu oraz samo pojęcie duchowości.

Wykład jest skierowany do wszystkich zainteresowanych historią sztuki XX wieku.