Spacer historyczny: Śladami Portiusa 
Termin: 7 czerwca (niedziela) 2020 r., godzina 11:00 
Miejsce: Teren krośnieńskiego rynku i kościoła farnego; Start pod BWA
Oprowadza – Grzegorz Stefański


Postać Roberta Wojciecha Portiusa na trwałe wpisała się w historyczny krajobraz Krosna. Jego liczne fundacje – w dużej mierze zachowane do dnia dzisiejszego - są dowodem wysokiej pozycji jaką zajmowało miasto w 1 połowie XVII wieku. Kościół farny, jeden z najważniejszych zabytków w regionie, właśnie osobie Portiusa zawdzięcza swój dzisiejszy charakter. Zapraszamy Państwa na spacer i zwiedzanie miejsc związanych z fundacjami najmożniejszego krośnieńskiego mieszczanina. Czas trwania spaceru przewidziany jest na ok. 1 godz. i obejmować będzie teren rynku i kościoła farnego. Rekomendujemy zachowanie środków ostrożności w czasie spaceru, szczególnie odpowiedniej odległości.


Spacer odbywa się w ramach akcji #odkryjKrosno - szczegóły tutaj: https://www.krosno.pl/pl/aktualnosci/art8211,odkryjkrosno-atrakcje-i-promocje-dostepne-z-paragonem-z-krosnienskich-lokali-gastronomicznych.html