Spotkanie z artystą: Paweł Leszega   
rozmawia - Grzegorz Stefański
Termin: 19 maja (wtorek) 2020 r.
Miejsce: facebook BWA

 

Paweł Leszega urodził się w 1961 r. w Uhercach Mineralnych (woj. Podkarpackie). Ukończył PLSP w Rzeszowie, oraz IWA UMCS w Lublinie w 1984 r. Po studiach podjął pracę w Liceum Plastycznym im. T. Brzozowskiego w Krośnie jako nauczyciel snycerstwa.

Na jego dorobek artystyczny składają się wystawy indywidualne oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zagranicznych, ogólnopolskich, regionalnych i środowiskowych oraz wielu plenerach malarskich i rzeźbiarskich. Nagrody w konkursie „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku” w BWA w Rzeszowie oraz w Biennale Plastyki w BWA w Krośnie.

Brał udział w wielu formach nauczycielskiego doskonalenia zawodowego, organizowanych między innymi przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Centrum Edukacji Artystycznej MKiDN. Dwukrotnie nagrodzony przez CEA za sukcesy w pracy pedagogicznej.

Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, fotografią i rysunkiem. Podejmował w swoich rzeźbach i obrazach wątki dotyczące relacji sacrum i profanum; prace aktualne są synergią natury, ekologii, geometrii z ekspresją klasycznego warsztatu.

Jest autorem realizacji rzeźbiarskich: kaplicy wotywnej „Pieta” w Krośnie z 2006 r., tablicy pamiątkowej poświęconej Stanisławowi Kuci, wybitnemu artyście pochodzącemu z Wrocanki, wykonanej w 2014 r. dla U.G. Miejsce Piastowe.

W latach 2007 – 2017 uczestniczył w Międzynarodowej Akcji Rzeźbiarskiej „EXODUS” w Woli Sękowej, oraz w dwóch edycjach „Gogołowskich Drzewoludów”. Podczas plenerów w ramach programu INTERREG zrealizował wielkoformatowe rzeźby upamiętniające wybitne postacie: Aleksandra hr. Fredrę i prof. Stanisława Pigonia w Korczynie oraz „Skrzypka” i „Janosika – Marka Perepeczkę” w Dukli, a także słowackiego pisarza i poetę Pawła Orszagh Hviezdoslava w Stropkowie.

Twórczość artysty została zaprezentowana w IV tomie „Sztuki Podkarpacia” wydanego przez Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w 2015 r. w Rzeszowie.