Agula Swoboda - Malarstwo - Zestaw (nie)Religijny
Wernisaż: 16 sierpnia 2019 r., godzina 18:00 Termin wystawy: od 16 sierpnia do 8 września 2019 r.  Bwa Krosno Galeria Sztuki, ul. Portiusa 4 (I piętro, sala wystawiennicza).


Na wystawie pt. „Zestaw (nie)Religijny”  Agula Swoboda pokazuje obrazy, kolaże, rysunki oraz formy przestrzenne, w których próbuje rozliczyć się z przeszłością związaną dość mocno z pojęciem i rolą „religii” w jej życiu. Religii jako systemu oraz religii jako sfery sacrum, związanej z duchem, nierzadko też wiążącej ducha człowieka. Jej wymiar „wertykalny”(boski) pozostaje niezmienny, natomiast to ten „horyzontalny” (ludzki) jest często przestrzenią manipulacji, gry, nadszarpniętych emocji i straconego czasu.