Życie Podkarpackie nr 32/2020 Życie Podkarpackie nr 32/2020
Start Forum Regulamin Forum
Regulamin forum
  • Poniższy regulamin określa zasady korzystania z forum, usługi oferowanej w serwisie internetowym zycie.pl przez spółkę Agencja Reklamowa Życie Przemyskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Barskiej 15, 37-700 Przemyśl, nazywaną dalej Właścicielem, na rzecz użytkownika Internetu, nazywanego dalej Użytkownikiem.
  • Forum przeznaczone jest dla wszystkich użytkowników Internetu, a korzystanie z niego jest bezpłatne.
  • Podstawowym celem forum jest wymiana informacji, opinii oraz komentarzy. Zamieszczając na nim swoje wypowiedzi Użytkownik bierze całkowitą odpowiedzialność za głoszone przez siebie poglądy. Natomiast Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników forum.
  • Niedozwolone jest publikowanie na forum treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, czy naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.
  • Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania wszystkich treści, o których mowa w pkt. 4 oraz 5 niniejszego regulaminu bez informowania Użytkownika, jak również prawo do zablokowania możliwości publikowania na forum w stosunku do osób naruszających pkt. 4 orazi 5 regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
  • Użytkownik poprzez zamieszczenie wpisu na forum nieodpłatnie upoważnia Właściciela do zapisywania publikowanych treści w pamięci komputera, włączania ich do innych utworów i opracowań, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy wpisu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie, a także publicznego udostępniania treści wpisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. udostępnianie w sieci Internet oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych).
  • Użytkownik umieszczając wpisy na forum wyraża zgodę na dowolne dysponowanie treściami przez Właściciela, w tym skracania, poprawiania i zmieniania treści oraz publikacji zgodnie z pkt. 7 powyżej.
  • Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania forum, zastrzegając sobie prawo do wyłączenia forum bez podawania przyczyny.
  • Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności informowania Użytkownika. Wprowadzone zmiany stają się obowiązujące w momencie ich publikacji na stronie www.zycie.pl.