Życie Podkarpackie nr 50/2018 Życie Podkarpackie nr 50/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 351/2018, Poniedziałek 17 grudnia 2018 r., Olimpii i Łazarza
Opublikowano
Jak przezimować truskawki pnące?
Plenne – owocujące aż do późnej jesieni truskawki pnące to hit ostatnich lat. Dzięki zwisającym pędom, na przemian ukwieconym albo obsypanym owocami, są niekonwencjonalną ozdobą naszych tarasów, balkonów, ogrodów. To rośliny wieloletnie, dlatego już dziś warto pomyśleć o ich właściwym przezimowaniu.Truskawki pnące (inaczej: wiszące lub szpalerowe) powtarzają owocowanie i tworzą długie, nawet ponadmetrowe rozłogi, które odpowiednio poprowadzone pną się w górę po podporach. Hodowane w pojemnikach zajmują niewiele miejsca i łatwo się je zbiera. Dojrzewające owoce nie mają kontaktu z podłożem, dzięki czemu rzadziej gniją i zwykle są czyste. Podobnie jak inne odmiany truskawek wymagają odpowiedniej pielęgnacji i zabezpieczenia przed zimą. 


W gruncie, w pomieszczeniu czy na balkonie?


Pochodzą z krajów o cieplejszym od naszego klimacie, dlatego aby przetrwać zimę, wymagają specjalnych warunków. Musimy je dobrze zabezpieczyć przed mrozem, chroniąc zwłaszcza bryły korzeniowe. Można to zrobić na trzy sposoby.

Jeżeli posiadamy własny ogród, pojemnik wraz z rosnącymi w nim truskawkami możemy zadołować – zakopać w gruncie, a z góry okryć materiałem ściółkowym z liści, słomy czy trocin.

Jeżeli chcemy przezimować truskawki w pomieszczeniu, musimy zadbać o to, by było odpowiednio chłodne, widne i niezawilgocone. Temperatura zimą powinna być bliska 0 st. C. Wiosną trzeba rośliny zahartować, wynosząc przez tydzień na zewnątrz: najpierw na krótko (15 –30 min.) i codziennie coraz dłużej.

Jeżeli nie posiadamy ogrodu, w którym rośliny można zadołować, ani też pomieszczenia do przechowywania, truskawki pnące możemy przezimować na balkonie. Donicę z rośliną należy zabezpieczyć przed zimnem, owijając matą słomianą, kilkoma warstwami tektury falistej albo agrowłókniną. Ważne, abyśmy do okrycia używali materiałów oddychających, które przepuszczają powietrze i wilgoć.

 

11 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
asda 182.182.92.200 13.10.2018

It was thinking about whether I could utilize this review on my other site, I will connect it back to your site though.Great Thanks. my gmail login

user
topseo 103.50.159.131 14.10.2018

if this is along these lines, at that point just by following these 2 basic standards we ought to have. voyance telephone

user
asda 182.182.46.171 05.11.2018

The article you have shared here very awesome. I really like and appreciated your work. I read deeply your article, the points you have mentioned in this article are useful food places open now

user
Albina 182.182.20.124 10.11.2018

I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!. buy 10 real likes on instagram

user
Nis 59.98.49.217 13.11.2018

<a href="https://www.google.com/"> good article </a>


user
Nis 59.98.49.217 13.11.2018
[url = https: //http://www.google.com/] good article [/ url]
user
muneer 182.182.48.248 29.11.2018

Losing weight seems to be a health phenomenon nowadays as more and more people are engaging in this. Proper weight lose is essential and this include reliance on a natural and balanced form of diet combined with good exercise to the body. This article has highlighted the proper ways to lose weight and thanks for sharing this.Tennessee Restaurants

user
nybeer 103.209.85.136 01.12.2018

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you knowBaskin Robbins Menu

user
asda 182.182.32.179 06.12.2018

This is a truly good site post. Not too many people would actually. the way you just did. I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best. with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews. than by all means come in and check our stuff.Happy New Year 2019

user
asda 182.182.22.171 13.12.2018

I truly welcome this superb post that you have accommodated us. I guarantee this would be valuable for the vast majority of the general population. Man Fertility Doctor chennai

user
asdas 43.230.92.156 14.12.2018

I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work printing of gifts

nr 50/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium